Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek

Periodické prohlídky jsou jedním z druhů pracovnělékařských prohlídek, a to vedle prohlídek vstupních při vzniku zaměstnání, vstupních při změně práce, mimořádných, výstupních a eventuálně následných. Jde o součásti pracovnělékařské služby (dále PLS).

Periodické prohlídky upravuje na základě zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále ZSZS) prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/20011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. (dále vyhláška o PLS). Pro některé pracovní činnosti upravují tyto lékařské prohlídky zvláštní právní…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků