Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Michaela Hájková

11. díl

Další díl seriálu o osobnostech oboru BOZP představuje Ing. Michaelu Hájkovou, kterou odborná veřejnost zná z četných vystoupení na seminářích a kurzech k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. Nejen o nové legislativě k poskytování OOPP se dočtete v našem rozhovoru.

Co Vás přivedlo k oboru BOZP?

Myslím, že podobná odpověď už zde zazněla několikrát. Náhoda. Možná bude vhodnější uvést příležitost, která se nakonec stala v mém životě zásadní, i když to tak zpočátku nevypadalo. Pracovala jsem od ukončení střední školy ve společnosti Aero Vodochody, která v té době procházela velkou změnou a reorganizací. Jediné místo, kam jsem se mohla „relokovat“ byla pracovní pozice referent BOZP. To se psal rok 1998, letí to.

Jaké byly Vaše profesní začátky?

No opravdu čistě referentka. Zpočátku jsem byla spíše asistentka manažera oddělení, mimo jiné jsem zpracovávala dokumentaci k pracovním úrazům včetně komunikace se státní správou a pojišťovnou. Postupně jsem se dostávala k dalším tématům jako kategorizace prací a tak. Doba, od které se počítám mezi „bezpečáky“, je myslím rok 2001, kdy jsem absolvovala první rekvalifikační kurz Bezpečnostní technik ve vzdělávací společnosti Gradua-Cegos. Všechny informace, které jsem tenkrát získávala, jsem nadšeně předávala mému vedoucímu, který mi méně nadšeně naslouchal. Zřejmě někde v té době jsem vnímala, že bych ráda získala informací ještě více a chtěla bych se v budoucnu této problematice věnovat. O dva roky později jsem začala studovat VŠB technickou univerzitu v Ostravě Fakultu bezpečnostního inženýrství. Nejdříve bakalářské studium Bezpečnost práce a procesů, a nakonec i magisterské studium Bezpečnostní inženýrství.

Jaká byla Vaše profesní kariéra a na jaké výsledky své práce v BOZP jste nejvíce hrdá?

Myslíte od referentky BOZP k manažerovi EHS? Krátká a vlastně dlouhá. Krátce po zahájení studia jsem stále pracovala v Aero Vodochody, ale už na pozici vedoucí bezpečnosti, hygieny práce a životního prostředí. Začátky nebyly vůbec jednoduché, musela jsem se učit nejen komunikovat napříč všemi odděleními, se zaměstnanci na všech úrovních, ale i řídit celou oblast EHS. Měla jsem štěstí na skvělé kolegy a myslím, že jsme udělali v této oblasti velký kus práce.

Zlom v mé profesní kariéře přišel s pracovní nabídkou od společnosti 3M, kde jsem nastoupila v r. 2006 jako obchodní zástupce divize Bezpečnosti a ochrany zdraví. Vždycky jsem byla „pyšný bezpečák“, který veškerou dokumentaci zpracovával velmi zodpovědně a věřila jsem, že i správně. Systém zaškolení v oblasti ochranných prostředků, který jsem ve 3M absolvovala, mi najednou ukázal, jak moc jsem se v této oblasti mýlila a jak moc je podceňovaná. Tedy v té době opravdu byla. 3M byla vždycky inovativní a já měla výjimečnou příležitost, spolu s kolegy, zahájit práce na projektu „Healthy, happy workers“. Na tento projekt jsem opravdu hrdá, přinesl úplně jiný směr vnímání této oblasti. Ředitel ten název nesnášel :-), ale pro nás byl naprosto výmluvný a výstižný. Projekt spočíval zejména v přípravě vzdělávacích akcí pro OZO v prevenci rizik a ve spolupráci s odborníky nejen na oblast BOZP, ale i pracovnělékařské péče. Propojení znalostí zdravotních dopadů při nepoužívání OOPP nebo naopak při používání OOPP s nevhodným technickým parametrem byl opravdu doslova zlomem v přijmutí ochranných prostředků jako běžné součásti našeho života.

Navazujícím projektem byla vlastně moje diplomová práce, která byla následně aplikována v praxi „Optimalizace OOPP v průmyslovém podniku“ a kterou mi společnost 3M umožnila realizovat při práci s našimi klienty. Celý koncept byl zaměřen jako komplexní služba od orientačního měření kontaminantů v pracovním prostředí (prach, výpary chemických látek, hluk), vyhodnocení výsledků a definování náhradního opatření neboli technických parametrů OOPP. Dodnes říkám, že bez znalosti koncentrací kontaminantů v pracovním prostředí není možné definovat technické parametry OOPP správně a tím doložit, že poskytuji relevantní a funkční ochranný prostředek. Toto má dnes i významnou oporu v lokální legislativě. Před lety jsem zajásala při čtení novely zákona o Ochraně veřejného zdraví, kdy KHS získala pravomoc kontrolovat tuto problematiku v rámci dohledu, a ne až při šetření nemoci z povolání. To už jsem vnímala, že je pozdě. OIP tuto problematiku řešila správně v rozsahu zákoníku práce a navazujícího nařízení vlády, tedy zda zaměstnavatel má vyhodnocení rizik, seznam OOPP a prokazatelně je poskytuje, samozřejmě je toto zkrácená verse. Zda je definování technického parametru správné se opět řešilo, ale v tomto případě až při šetření pracovních úrazů.

Všechno má svůj konec, a i krásnou práci ve 3M jsem se rozhodla ukončit a po 10 letech jsem se z oblasti poradenské vrátila zpět do role manažera EHS, aktuálně v automotive společnosti, a tak je každý den pestrý.

Čemu se aktuálně věnujete? (projekty, publikační činnost, přednášky)?

Po odchodu ze 3M jsem byla požádána o spolupráci na projektech vzdělávání výrobci OOPP, a tak jsem vlastně jen navázala a pokračovala v předávání získaných zkušeností dál. Koncem roku 2019 jsem ze zdravotních důvodů končila a dnes přednáším jen výjimečně. Každoročně, a velmi ráda, přednáším pro budoucí lékaře pracovnělékařské péče na téma prevence rizik a ochrana dýchacích orgánů.

Členství v odborných organizacích a veřejné vystupování v oboru BOZP?

V současné době jsem stále členem České asociace prevence rizik zřízenou pod ZUBOZ. Myslím, že nepřeháním, když zmíním, že jsem stála takřka u jejího zrodu a několik let jsem byla i aktivním předsedou členské sekce. Dnes jsem spíše pasivním členkou a věnuji se rodině, zejména vnoučkovi Denisovi.

Jak hodnotíte současnou situaci v oboru BOZP (legislativa, vzdělávání)?

Pokud zůstanu v oblasti mě nejbližší OOPP, prožila jsem trochu zklamání z nového nařízení vlády 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Původní nařízení vlády č. 495/2001 Sb. bylo v platnosti beze změn 20 let. Nové není tou výraznou změnou v této oblasti, prakticky se nic moc nezměnilo.

Máme nový zákon o vyhrazených technických zařízeních a stále nejsou vydány prováděcí nařízení vlády. Tak doufám, že zákonodárci je stihnou přijmout před 1. 7. 2022, abychom mohli včas reagovat a připravit se na změny. Četla jsem návrhy z roku 2019 a někde dochází k významným změnám od specifikace odborné způsobilosti lektora nebo definování periody školení atd. Bude toho dost.

V oblasti vzdělání, myslím, bychom se mohli inspirovat u kolegů na Slovensku. Jejich požadavky na osoby odborně způsobilé.

Jinak dnes je celá řada kvalitních vzdělávacích společností, v této oblasti je velký posun vpřed, včetně VŠB technické univerzity Ostrava nebo VOŠ Chotěboř, která má jeden z oborů studia Řízení bezpečnosti práce. Naši mladší kolegové mají určitě mnohem vice dostupných informací a jsou, nebo jednou určitě budou, skvělými odborníky.

Chcete na závěr něco vzkázat našim čtenářům?

Poselství, co říci na závěr. Já si dovolím použít moto 3M: Pokud by naše tělo bylo vybaveno návodem k použití, bylo by v něm pravděpodobně uvedeno: „vhodný k použití v mnoha prostředích, nicméně v průmyslu pouze se speciálním příslušenstvím“.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v další práci.

Klíčová slova

Související články