59/2018 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Schválený:
59/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 4. dubna 2018
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
Ministr:
v z. PhDr. Doleček v. r.
pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
 
Příl.
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I P.Č. I        Název         I  IČO  I      Sídlo     I Datum nabytí I Rozhodnutí  I
I   I                   I     I             I právní moci I  platné do  I
I   I                   I     I             I rozhodnutí * I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 1  I Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.  I 67985815 I Fričova 298/1, 251 65  I 3. ledna 2018 I 12. února   I
I   I                   I     I Ondřejov         I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 2  I Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  I 68081707 I Královopolská 135, 612  I 11. února   I 10. února   I
I   I                   I     I 65 Brno         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 3  I Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  I 60077344 I Branišovská 1160/31, 370 I 26. ledna   I 5. února 2023 I
I   I                   I     I 05 České Budějovice   I 2018     I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 4  I Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. I 86652036 I Průmyslová 595, 252 50  I 16. března  I 15. března  I
I   I i.                  I     I Vestec          I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 5  I Botanický ústav AV ČR, v. v. i.   I 67985939 I Zámek 1, 252 43     I 30. prosince I 5. února 2023 I
I   I                   I     I Průhonice        I 2017     I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 6  I Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. I 44994575 I Líšeňská 33a, 636 00   I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I                   I     I Brno           I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 7  I Centrum výzkumu Řež, s. r. o.    I 26722445 I Hlavní 130, 250 68    I 1. prosince  I 30. listopadu I
I   I                   I     I Husinec-Řež       I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 8  I COMTES FHT a. s.           I 26316919 I Průmyslová 995, 334 41  I 4. ledna 2014 I 3. ledna 2019 I
I   I                   I     I Dobřany         I        I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 9  I Česká geologická služba       I 00025798 I Klárov 131/3, 118 21   I 24. ledna   I 23. ledna   I
I   I                   I     I Praha 1         I 2016     I 2021     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 10 I Česká zemědělská univerzita v Praze I 60460709 I Kamýcká 129, 165 00   I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I                   I     I Praha 6 - Suchdol    I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 11 I České vysoké učení technické v Praze I 68407700 I Zikova 1903/4, 166 36  I 7. března   I 6. března   I
I   I                   I     I Praha 6         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 12 I Ekologické služby, s. r. o.     I 26733544 I Tichá 784/4, 268 01   I 18. dubna   I 17. dubna   I
I   I                   I     I Hořovice         I 2015     I 2020     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 13 I Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.  I 68378076 I Na Florenci 3/1420, 110 I 11. května  I 10. května  I
I   I                   I     I 01 Praha 1        I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 14 I Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.  I 67985955 I Jilská 361/1, 110 01   I 26. ledna   I 23. března  I
I   I                   I     I Praha 1         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 15 I Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.   I 68378271 I Na Slovance 1999/2, 182 I 2. března   I 1. března   I
I   I                   I     I 21 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 16 I Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.  I 67985823 I Vídeňská 1083, 142 20  I 21. ledna   I 12. února   I
I   I                   I     I Praha 4         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 17 I Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  I 67985530 I Boční II/1401, 141 31  I 11. května  I 10. května  I
I   I                   I     I Praha 4         I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 18 I Geologický ústav AV ČR, v. v. i.   I 67985831 I Rozvojová 269, 165 00  I 31. května  I 30. května  I
I   I                   I     I Praha 6 - Lysolaje    I 2014     I 2019     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 19 I Historický ústav AV ČR, v. v. i.   I 67985963 I Prosecká 809/76, 190 00 I 2. března   I 1. března   I
I   I                   I     I Praha 9         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 20 I Jihočeská univerzita v Českých    I 60076658 I Branišovská 31, 370 05  I 2. února 2018 I 5. února 2023 I
I   I Budějovicích             I     I České Budějovice     I        I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 21 I Masarykova univerzita        I 00216224 I Žerotínovo náměstí    I 23. února   I 22. února   I
I   I                   I     I 617/9, 601 77 Brno    I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 22 I Masarykův onkologický ústav     I 00209805 I Žlutý kopec 7, 656 53  I 4. listopadu I 3. listopadu I
I   I                       I     I Brno           I 2016     I 2021     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 23 I Matematický ústav AV ČR, v. v. i.  I 67985840 I Žitná 609/25, 115 67   I 24. února   I 23. března  I
I   I                   I     I Praha 1 - Nové Město   I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 24 I Mendelova univerzita v Brně     I 62156489 I Zemědělská 1/1665, 613  I 26. ledna   I 5. února 2023 I
I   I                   I     I 00 Brno         I 2018     I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 25 I Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v.  I 61388971 I Vídeňská 1083, 142 20  I 15. března  I 23. března  I
I   I i.                  I     I Praha 4 - Krč      I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 26 I Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. I 67985998 I Politických vězňů 936/7, I 11. března  I 10. března  I
I   I i.                  I     I 111 21 Praha 1      I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 27 I Orientální ústav AV ČR, v. v. i.   I 68378009 I Pod Vodárenskou věží 4, I 5. ledna 2016 I 4. ledna 2021 I
I   I                   I     I 182 08 Praha 8      I        I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 28 I Ostravská univerzita         I 61988987 I Dvořákova 7, 701 03   I 7. července  I 6. července  I
I   I                   I     I Ostrava         I 2017     I 2022     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 29 I Psychiatrické centrum Praha     I 00023752 I Ústavní 91, 181 03 Praha I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I                   I     I 8 - Bohnice       I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 30 I Slezská univerzita v Opavě      I 47813059 I Na Rybníčku 1, 746 01  I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I                   I     I Opava          I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 31 I Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.  I 68378025 I Jilská 1, 110 00 Praha 1 I 4. ledna 2018 I 14. února   I
I   I                   I     I             I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 32 I Státní ústav radiační ochrany, v. v. I 86652052 I Bartoškova 150/28, 140  I 3. března   I 2. března   I
I   I i.                  I     I 04 Praha 4        I 2017     I 2022     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 33 I SVÚOM s.r.o.             I 25794787 I U Měšťanského pivovaru  I 2. února 2018 I 1. února 2023 I
I   I                   I     I 934/4, 170 00 Praha 7  I        I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 34 I Technická univerzita v Liberci    I 46747885 I Studentská 2, 461 17   I 20. ledna   I 14. února   I
I   I                   I     I Liberec         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 35 I Univerzita Hradec Králové      I 62690094 I Rokitanského 62, 500 03 I 25. března  I 24. března  I
I   I                   I     I Hradec Králové      I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 36 I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně I 44555601 I Pasteurova 3544/1, 400  I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I v Ústí nad Labem           I     I 96 Ústí nad Labem    I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 37 I Univerzita Karlova          I 00216208 I Ovocný trh 560/5, 116 36 I 15. března  I 14. března  I
I   I                   I     I Praha 1         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 38 I Univerzita Palackého v Olomouci   I 61989592 I Křížkovského 8, 771 47  I 4. ledna 2018 I 23. března  I
I   I                   I     I Olomouc         I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 39 I Univerzita Pardubice         I 00216275 I Studentská 95, 532 10  I 21. ledna   I 14. února   I
I   I                   I     I Pardubice        I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 40 I Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně   I 70883521 I Mostní 5139, 760 01 Zlín I 20. ledna   I 14. února   I
I   I                   I     I             I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 41 I Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. I 68081715 I Veveří 97, 602 00 Brno  I 25. března  I 27. dubna   I
I   I i.                  I     I             I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 42 I Ústav anorganické chemie AV ČR, v.  I 61388980 I Husinec-Řež č.p. 1001,  I 20. ledna   I 23. března  I
I   I v. i.                I     I 250 68 Řež        I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 43 I Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. I 68081766 I Květná 8, 603 65 Brno  I 4. února 2018 I 14. února   I
I   I v. i.                I     I             I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 44 I Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.  I 68378033 I Husova 4, 110 00 Praha 1 I 10. května  I 9. května   I
I   I                   I     I             I 2014     I 2019     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 45 I Ústav experimentální botaniky AV ČR, I 61389030 I Rozvojová 263, 165 02  I 22. června  I 21. června  I
I   I v. v. i.               I     I Praha 6 - Lysolaje    I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 46 I Ústav experimentální medicíny AV ČR, I 68378041 I Vídeňská 1083, 142 20  I 20. ledna   I 14. února   I
I   I v. v. i.               I     I Praha 4         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 47 I Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, I 67985882 I Chaberská 1014/57, 182  I 21. ledna   I 14. února   I
I   I v. v. i.               I     I 51 Praha 8 - Kobylisy  I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 48 I Ústav fyzikální chemie J.      I 61388955 I Dolejškova 3, 182 23   I 1. února 2018 I 14. února   I
I   I Heyrovského AV ČR, v. v. i.     I     I Praha 8         I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 49 I Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. I 68378289 I Boční II/1401, 141 31  I 27. ledna   I 7. března   I
I   I i.                  I     I Praha 4         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 50 I Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. I 68081723 I Žižkova 513/22, 616 62  I 20. ledna   I 7. března   I
I   I i.                  I     I Brno           I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 51 I Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v.  I 61389021 I Za Slovankou 1782/3, 182 I 2. března   I 7. března   I
I   I i.                      I     I 00 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 52 I Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.    I 68145535 I Studenstská 1768, 708 00 I 7. prosince  I 6. prosince  I
I   I                   I     I Ostrava-Poruba      I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 53 I Ústav chemických procesů AV ČR, v.  I 67985858 I Rozvojová 135, 165 02  I 2. února 2018 I 14. února   I
I   I v. i.                I     I Praha 6         I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 54 I Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.  I 67985807 I Pod Vodárenskou věží   I 11. května  I 10. května  I
I   I                   I     I 271/2, 182 07 Praha 8  I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 55 I Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. I 61389005 I Hlavní 130, 250 68    I 20. ledna   I 7. března   I
I   I                   I     I Husinec-Řež       I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 56 I Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. I 48546054 I Nerudova 3, 118 50 Praha I sobota 5.   I pátek 4. září I
I   I                   I     I 1            I září 2015   I 2020     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 57 I Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. I 68378050 I Vídeňská 1083, 142 20  I 2. února 2018 I 7. března   I
I   I v. i.                I     I Praha 4         I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 58 I Ústav organické chemie a biochemie  I 61388963 I Flemingovo náměstí 2,  I 20. ledna   I 14. února   I
I   I AV ČR, v. v. i.           I     I 166 10 Praha 6      I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 59 I Ústav pro českou literaturu AV ČR,  I 68378068 I Na Florenci 1420/3, 110 I 23. února   I 14. března  I
I   I v. v. i.               I     I 00 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 60 I Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. I 67985874 I Pod Paťankou 30/5, 166  I 20. ledna   I 7. března   I
I   I i.                  I     I 12 Praha 6        I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 61 I Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. I 68081731 I Královopolská 147, 612  I 27. ledna   I 23. března  I
I   I v. i.                I     I 64 Brno         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 62 I Ústav struktury a mechaniky hornin  I 67985891 I V Holešovičkách 94/41,  I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I AV ČR, v. v. i.           I     I 182 09 Praha 8      I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 63 I Ústav teoretické a aplikované    I 68378297 I Prosecká 809/76, 190 00 I 29. května  I 28. května  I
I   I mechaniky AV ČR, v. v. i.      I     I Praha 9         I 2016     I 2021     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 64 I Ústav teorie informace a       I 67985556 I Pod Vodárenskou věží 4, I 21. ledna   I 7. března   I
I   I automatizace AV ČR, v. v. i.     I     I 182 08 Praha 8      I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 65 I Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. I 61388998 I Dolejškova 5, 182 00   I 20. ledna   I 23. března  I
I   I                   I     I Praha 8         I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 66 I Ústav výzkumu globální změny AV ČR, I 86652079 I Bělidla 986/4a, 603 00  I 13. února   I 12. února   I
I   I v. v. i.               I     I Brno           I 2016     I 2021     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 67 I Ústav živočišné fyziologie a     I 67985904 I Rumburská 89, 277 21   I 11. května  I 10. května  I
I   I genetiky AV ČR, v. v. i.       I     I Liběchov         I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 68 I Veterinární a farmaceutická     I 62157124 I Palackého třída 1/3, 612 I 16. června  I 15. června  I
I   I univerzita Brno           I     I 42 Brno         I 2017     I 2022     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 69 I Vysoká škola báňská - Technická   I 61989100 I 17. listopadu 15/2172,  I 1. února 2018 I 23. března  I
I   I univerzita Ostrava          I     I 708 33 Ostrava-Poruba  I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 70 I Vysoká škola ekonomická v Praze   I 61384399 I nám. Winstona Churchilla I 2. srpna 2013 I 1. srpna 2018 I
I   I                   I     I 4, 130 67 Praha 3    I        I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 71 I Vysoká škola chemicko-technologická I 60461373 I Technická 1955/5, 166 28 I 9. února 2018 I 7. března   I
I   I v Praze               I     I Praha 6         I        I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 72 I Vysoká škola technická a ekonomická I 75081431 I Okružní 517/10, 370 01  I sobota 5.   I pátek 4. září I
I   I v Českých Budějovicích        I     I České Budějovice     I září 2015   I 2020     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 73 I Vysoké učení technické v Brně    I 00216305 I Antonínská 548/1, 601 90 I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I                   I     I Brno           I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 74 I Výzkumný ústav anorganické chemie,  I 62243136 I Revoluční 84, 400 01   I 26. října   I 25. října   I
I   I a. s.                I     I Ústí nad Labem      I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 75 I Výzkumný ústav geodetický,      I 00025615 I Ústecká 98, 250 66 Zdiby I středa 4.   I pondělí 3.  I
I   I topografický a kartografický, v. v. I     I             I září 2013   I září 2018   I
I   I i.                  I     I             I        I        I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 76 I Výzkumný ústav potravinářský Praha, I 00027022 I Radiová 1275/7, 102 00  I 15. dubna   I 14. dubna   I
I   I v. v. i.               I     I Praha 10 - Hostivař   I 2017     I 2022     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 77 I Výzkumný ústav veterinárního     I 00027162 I Hudcova 296/70, 621 00  I 15. dubna   I 14. dubna   I
I   I lékařství, v. v. i.         I     I Brno-Medlánky      I 2017     I 2022     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 78 I Výzkumný ústav živočišné výroby, v. I 00027014 I Přátelství 815, 104 00  I 28. dubna   I 27. dubna   I
I   I v. i.                I     I Praha - Uhříněves    I 2013     I 2018     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
I 79 I Západočeská univerzita v Plzni    I 49777513 I Univerzitní 8, 301 00  I 25. března  I 24. března  I
I   I                   I     I Plzeň          I 2018     I 2023     I
I------I--------------------------------------I----------I--------------------------I---------------I---------------I
    I *  I Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných  I
I   I pracovníků ze třetích zemí.                                        I
I------I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 21. 6. do 9. 8. 2018