120/2018 Sb. o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

Schválený:
120/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. června 2018
o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Změna: 381/2023 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 18a odst. 4, § 18b odst. 2 a § 18c odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 258/2017 Sb.:
 
§ 1
Vzory formulářů
(1) Žádost o právní poradu podle § 18a zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Podnět k poskytnutí jednorázové právní porady podle § 18b zákona o advokacii se podává na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Žádost o poskytnutí právní služby bezplatně pro fyzickou osobu, jejíž příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a žádost o poskytnutí právní služby bezplatně pro právnickou osobu, jejíž příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, podle § 18c odst. 4 věty první zákona o advokacii se podávají na formuláři, jehož náležitosti a vzor jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 4 k této vyhlášce.
(4) Žádost o poskytnutí právní služby za úplatu pro fyzickou osobu z jiných důvodů, než jsou příjmové a majetkové poměry této fyzické osoby, a žádost o poskytnutí právní služby za úplatu pro právnickou osobu z jiných důvodů, než jsou příjmové a majetkové poměry této právnické osoby, podle § 18c odst. 4 věty druhé a § 23 odst. 5 zákona o advokacii se podávají na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6 k této vyhlášce.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 275/2006 Sb., kterou se stanoví způsob zjišťování příjmových a majetkových poměrů žadatele o určení advokáta Českou advokátní komorou k poskytnutí právních služeb bezplatně nebo za sníženou odměnu, se zrušuje.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
 
Příloha 1
ŽÁDOST O PRÁVNÍ PORADU
§ 18a zákona o advokacii


 
Příloha 2
PODNĚT K POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ PRÁVNÍ PORADY
§ 18b zákona o advokacii 
Příloha 3
ŽÁDOST O BEZPLATNOU PRÁVNÍ SLUŽBU PRO FYZICKOU OSOBU
§ 18c odst. 4 věta první zákona o advokacii
 
Příloha 4
ŽÁDOST O BEZPLATNOU PRÁVNÍ SLUŽBU PRO PRÁVNICKOU OSOBU
§ 18c odst. 4 věta první zákona o advokacii 
Příloha 5
ŽÁDOST O PRÁVNÍ SLUŽBU ZA ÚPLATU PRO FYZICKOU OSOBU

 
Příloha 6
ŽÁDOST O PRÁVNÍ SLUŽBU ZA ÚPLATU PRO PRÁVNICKOU OSOBU

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 21. 6. do 9. 8. 2018