Katalog prací

Vydáno: 8 minut čtení

Od 1. ledna 2024 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 395/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb. , o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Ke změnám dochází u povolání farmaceut, farmaceutický asistent, zubní lékař a lékař.

Katalog prací
Ing.
Šárka
Kristiánová
Podle zařazení prací v nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, do platových tříd se určuje platová třída zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Právo zaměstnanců na platový tarif, který je základní složkou jejich platu, je proto do značné míry závislé na tom, jak je vymezení prací v tomto nařízení vlády určité a aktuální. Nařízením vlády č. 395/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Související dokumenty

Související články

Bezpečnost a ochrana zdraví ve zdravotnictví
Problémy s kategorizací prací
Svářeči a předcházení ohrožení jejich zdraví
Přístup k hodnocení podmínek vidění v pracovní činnosti
Problematika monotonie v pracovním procesu
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Martin Tamchyna
Právní důsledky porušování bezpečnostních předpisů
Zajištění BOZP a PO při svařování
Digitalizace a dynamické hodnocení rizik jako vize budoucnosti
Několik poznámek k valorizaci rent
Jak správně vyplňovat záznam o úrazu
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Bezpečnostní značky, značení a signály
Problémy při zajištění bezpečnosti strojních zařízení
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Josef Bača
Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl
Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP
Příběhy o přidělování a používání OOPP (1. díl)

Související otázky a odpovědi

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky
Pracovní úraz
Práce přesčas
Praktická výuka u těhotných studentek
Zrušení vstupu zaměstnanců zaměstnavatele do areálu pronajímatele
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Kalkulace nákladů na praní OOPP
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Odbornost zaměstnance školícího na zařízení HYRA
Pracovnělékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Pes na pracovišti
Odpovědnost školy za hmotnou škodu a újmu na zdraví žáka na zájezdu způsobenou ubytovatelem
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Krácení dovolené, pracovní úraz

Související předpisy

95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
395/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů