Periodické lékařské prohlídky a výpisy ze zdravotní dokumentace

Plné znění otázky

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Naši zaměstnanci do 50 let věkuchodí na preventivní lékařské prohlídky každé 4 roky, zaměstnanci nad 50 let věku každé 2 roky a zaměstnanci pracující v noci každý rok. Všichni zaměstnanci, jejichž ošetřujícím lékařem není naše smluvní lékařka, předložili naší smluvní lékařce výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře, protože preventivní prohlídky nám musí provádět náš smluvní lékař. Náklady na tento výpis ze zdravotní dokumentace jsme zaměstnancům uhradili. Ovšem mysleli jsme si, že se jedná o jednorázový poplatek, že dále již nebudou výpisy ze zdravotní dokumentace nově požadovány, ale bylo nám sděleno, že tyto výpisy jsou třeba při každé nové preventivní prohlídce, tzn. i třeba každý rok. Je to skutečně tak? Můžeme po zaměstnanci požadovat, aby se přehlásil k naší smluvní lékařce? Můžeme po zaměstnanci požadovat úhradu za opakovaný výpis ze zdravotní dokumentace? 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přehled lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Je pracovnělékařský posudek závazný?
Další změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 1. část
Procesy posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti, 2. část
Úvaha nad prováděním pracovnělékařských prohlídek v zahraničí
Pracovnělékařské prohlídky a posudky v nouzovém stavu od 8. 12. 2020
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 1. část
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Možnost podání žaloby proti lékařskému posudku
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související otázky a odpovědi

Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Školství
Lékařské prohlídky u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
Frekvence lékařských prohlídek
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Pracovnělékařské služby - prohlídka
Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Doplňující otázka k - Lékařská prohlídka u zaměstnance na DPP, DPČ
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařská prohlídka u dohody o provedení práce
Pracovnělékařské prohlídky
Vstupní a periodické lékařské prohlídky u DPP/DPČ
Periodická lékařská prohlídka u DPP
Periodická prohlídka - návaznost na další prohlídku
Pracovnělékařská prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka

Související předpisy

§ 101. 6 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 42, 58 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
§ 11. 1. b) zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů