Dohoda o provedení práce a příležitostné řízení firemního vozu

Plné znění otázky

Zaměstnáváme pracovnici na dohodu o provedení práce - ve smlouvě uvedeno jako pracovní úkol: administrativní práce, účtování faktur. Občas zaměstnankyně využívá pro potřeby vykonávání svého pracovního úkolu firemní vozidlo. U dohody o provedení práce není povinnost vstupní prohlídky u administrativních prací 1 kategorie, ale nevíme, zda musí být prohlídka pro řidiče referentského vozu. Musíme vyžadovat v tomto případě lékařskou prohlídku? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Dohoda o provedení práce

Související články

Posudkový závěr
Novela zákonů o ochraně veřejného zdraví a o specifických zdravotních službách ve vztahu k pracovnímu prostředí a pracovnímu lékařství
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19
Pracovnělékařské prohlídky po skončení nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 - Otázky
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 1. část - novela zákona o specifických zdravotních službách
Úprava pracovnělékařských služeb po novele právních předpisů, 2. část - novela vyhlášky č. 79/2013 Sb.
Změna zákona o specifických zdravotních službách
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě, 12. část - Pracovnělékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců
Změna zákona o specifických zdravotních službách - III. Pracovnělékařské služby
Novela vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu, verze "leden 2021"
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu podzim 2020, a to v souvislosti s onemocněním COVID-19
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změna zákona o specifických zdravotních službách - II. Posudková péče a lékařské posudky
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
S autem do zaměstnání a na pracovní cesty
Novinky z oblasti právních předpisů BOZP
Bezpečnost práce platí i pro malé firmy
Aktuálně z právních předpisů BOZP
Odborné periodické prohlídky OOP proti pádu z výšky

Související otázky a odpovědi

Pracovnělékařské služby - prohlídka
Dohody u mladistvých a lékařská prohlídka
Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ
Řidič z povolání – periodická lékařská prohlídka
Pracovnělékařská prohlídka
Doplňující otázka k ID: 19905 - DPP a prohlídky ve 2.kat.bez rizika
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k praktickému vyučování
Výpis ze zdravotní dokumentace
Dohoda o provedení práce - lékařská prohlídka - 1. kategorie
Periodické prohlídky zaměstnanců
Dohoda o pracovní činnosti - lékařská prohlídka
Frekvence lékařských prohlídek
Preventivní prohlídky - zdravotní dokumentace
Rovnoměrný třísměnný provoz - změna střídání směn
Zaměstnávání žáka
Práce ve 2. kategorii bez rizika a výstupní prohlídka (uklízečka)
Kategorizace práce - smluvní lékař
Platnost posudku o zdravotní způsobilosti k práci – počítání času
Lékařské prohlídky zaměstnanců 1. kategorie

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)