Poukázky poskytnuté zaměstnancům v s. r. o.

Plné znění otázky

Prosím o rozklíčování používání poukázek jako benefitu pro zaměstnance - vlivu na daň z příjmu u zaměstnance. Zaměstnavatel má výdej stravenek vždy jako nedaňový náklad.

1) Zaměstnavatel rozdá zaměstnancům během roku několikrát poukázky na odběr libovolného zboží v supermarketu.

2) Zaměstnavatel dá poukázky na odběr libovolného zboží v supermarketu pouze některým zaměstnancům za pracovní výkony.

3) Zaměstnavatel dal zaměstnancům (všem nebo jen vybraným) poukázky využitelné na rekreaci, kulturu, sport a zdravotnictví. Jak se jednotlivé situace daňově posuzují u zaměstnance a má na posuzování vliv součet hodnot poukázek za rok u každého zaměstnance?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty podruhé
Obliba home-office v Evropě roste
Stravenkový paušál
K možnostem zaměstnavatele odměňovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
Daňové aktuality
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace
Praktické otázky (ne)rovného odměňování
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Osobní údaje v pracovněprávních vztazích - Změní se něco podle GDPR
Diskriminace na pracovišti
Kontrola zdaňování příjmů
Jak vytvořit a uplatňovat etický kodex organizace
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanecký benefit - diskriminace
Výše hodnoty stravenek pro zaměstnance na různých pracovištích
Princip rovného zacházení ve vztahu k poskytování benefitů
Dovolená navíc
Účtování elektronických stravenek na přelomu roku
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
Dárková cestovní poukázka
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Dar pro zaměstnance
Poplatek za zkoušku daňového poradce
Kvalifikační dohoda
Proplacení stravného
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné
Mobilní telefon za odměnu
Stravné jen pro vybrané zaměstnance
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Agenturní zaměstnanci

Související předpisy

§ 14 vyhlášky 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 5 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3 zákona 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění