Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Vydáno: 5 minut čtení

Sledované období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017 v částkách od 117/2017 do 146/2017.

Stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Nařízení vlády č. 410/2017 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, vyšlo v částce 146/2017 Sb., rozeslané dne 7. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky k provedení zákona o poskytování dávek OZP

Vyhláška č. 408/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 145/2017 Sb., rozeslané dne 7. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Nařízení vlády k normativním nákladům na bydlení

Nařízení vlády č. 407/2017 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, vyšlo v částce 145/2017 Sb., rozeslané dne 7. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztráty na výdělku

Nařízení vlády č. 406/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), vyšlo v částce 145/2017 Sb., rozeslané dne 7. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018

Vyhláška č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018, vyšla v částce 142/2017 Sb., rozeslané dne 30. 11. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna nařízení vlády o katalogu prací a katalogu činností

Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 140/2017 Sb., rozeslané dne 30. 11. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky k provedení zákona o účetnictví

Vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 139/2017 Sb., rozeslané dne 29. 11. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků

Vyhláška č. 391/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., vyšla v částce 137/2017 Sb., rozeslané dne 29. 11. 2017, s účinností od 14. 12. 2017.

Změna vyhlášky k provedení zákona o sociálních službách

Vyhláška č. 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 136/2017 Sb., rozeslané dne 29. 11. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna druhů prací, které nemůže zprostředkovat agentura práce formou dočasného přidělení

Nařízení vlády č. 374/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, vyšlo v částce 131/2017 Sb., rozeslané dne 13. 11. 2017, s účinností od 28. 11. 2017.

Změna antidiskriminačního zákona

Zákon č. 365/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 128/2017 Sb., rozeslané dne 7. 11. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Nařízení vlády o odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, vyšlo v částce 127/2017 Sb., rozeslané dne 7. 11. 2017, s účinností od 1. 4. 2018.

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 349/2017 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018, vyšlo v částce 120/2017 Sb., rozeslané dne 24. 10. 2017, s účinností od 24. 10. 2017.

Vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání

Vyhláška č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení, vyšla v částce 119/2017 Sb., rozeslané dne 20. 10. 2017, s účinností od 20. 10. 2017.

Nařízení o zvýšení příplatku k důchodu

Nařízení vlády č. 344/2017 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018, vyšlo v částce 117/2017 Sb., rozeslané dne 19. 10. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 8. 2019 – 2. 9. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019
Pracovněprávní aktuality (4. 6. 2019 – 5. 8. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024

Související předpisy

410/2017 Sb. , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
408/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
407/2017 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
406/2017 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
401/2017 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
399/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. o katalogu správních činností
104/2005 Sb. , kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
563/1991 Sb. o účetnictví
397/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
391/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
2/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
108/2006 Sb. o sociálních službách
387/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
374/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
365/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
361/2017 Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
349/2017 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
346/2017 Sb. o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
344/2017 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018