349/2017 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018

Schválený:
349/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 13. října 2017,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2018 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 000 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 499 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 998 Kč.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.