346/2017 Sb. o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

Schválený:
346/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. října 2017
o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 21 odst. 9 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 206/2017 Sb.:
 
§ 1
(1) Závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
 
Příl.1
Závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu


 
Příl.2
Závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče ve zdravotnickém zařízení


Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017