407/2017 Sb. , kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

Schválený:
407/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. listopadu 2017,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc částku:
I--------------------------------I------------I
I  Počet osob v rodině podle  I   Kč   I
I    § 7 odst. 5 zákona    I      I
I--------------------------------I------------I
I jedna             I  1 988  I
I--------------------------------I------------I
I dvě              I  2 721  I
I--------------------------------I------------I
I tři              I  3 558  I
I--------------------------------I------------I
I čtyři a více          I  4 291  I
I--------------------------------I------------I
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 za kalendářní měsíc:
I--------------------------------I------------I
I  Počet osob v rodině podle  I   Kč   I
I    § 7 odst. 5 zákona    I      I
I--------------------------------I------------I
I jedna             I   746  I
I--------------------------------I------------I
I dvě              I  1 020  I
I--------------------------------I------------I
I tři              I  1 335  I
I--------------------------------I------------I
I čtyři a více          I  1 649  I
I--------------------------------I------------I
 
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
I----------------I-----------------------------------------------------------I
I Počet osob   I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I § 7 odst. 5  I  Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I zákona     I      I 100 000 I 99 999  I 49 999  I      I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I jedna     I  7 870  I  6 227  I  5 928  I  5 036  I  4 844  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I dvě      I 11 186  I  8 938  I  8 530  I  7 308  I  7 046  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I tři      I 15 116  I 12 176  I 11 642  I 10 045  I  9 702  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I čtyři a více  I 18 827  I 15 282  I 14 639  I 12 712  I 12 299  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
I----------------I-----------------------------------------------------------I
I Počet osob   I Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč I
I v rodině podle I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I § 7 odst. 5  I  Praha  I více než I 50 000 - I 10 000 - I do 9 999 I
I zákona     I      I 100 000 I 99 999  I 49 999  I      I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I jedna     I  4 420  I  4 420  I  4 420  I  4 420  I  4 420  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I dvě      I  6 489  I  6 489  I  6 489  I  6 489  I  6 489  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I tři      I  8 939  I  8 939  I  8 939  I  8 939  I  8 939  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
I čtyři a více  I 11 298  I 11 298  I 11 298  I 11 298  I 11 298  I
I----------------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I
 
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2018.
 
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.