222/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
222/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 4. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
Čl.I
V příloze k vyhlášce č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb., vyhlášky č. 39/2016 Sb., vyhlášky č. 173/2017 Sb. a vyhlášky č. 109/2018 Sb., se v části "Ministerstvo financí" v oddíle "při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu" slova " - interní audit," zrušují.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.
Ministr:
Hamáček v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 9. 2018 do 18. 10. 2018