Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021

Vydáno: 5 minut čtení

Sledované období od 23. 2. do 17. 3. 2021 v částkách od 34/2021 do 51/2021.

Změna mimořádného opatření MZDR (povinné testování zaměstnanců)

Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN (povinné testování zaměstnanců, platnost 1. 3. 2021, s účinností 3. 3. 2021), ve znění mimořádného opatření č. MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN, nabylo platnost 22. 3., s účinností od 24. 3.

Mimořádné opatření MZDR (povinné testování - zaměstnanci NNO)

Mimořádné opatření č.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců
MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN mimořádné opatření - povinné testování zaměstnavatelé
MZDR 47828/2020-22/MIN/KAN změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů
MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN mimořádné opatření - testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN mimořádné opatření - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
134/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob, zákaz opuštění okresu)
129/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů
121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN mimořádné opatření - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob
115/2021 Sb. o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
113/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob, zákaz opuštění okresu)
110/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (možnost urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR)
106/2021 Sb. o přijetí krizového opatření (pracovně lékařské prohlídky)
96/2021 Sb. o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021
95/2021 Sb. o kompenzačním bonusu pro rok 2021
94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest
82/2021 Sb. , kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
584/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty