Změny v právních předpisech za období od 23. 10. 2018 do 15. 11. 2018

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 23. 10. 2018 do 15. 11. 2018 v částkách od 119/2018 do 130/2018.

Změna nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany

Nařízení vlády č. 257/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 130/2018 Sb., rozeslané dne 15. 11. 2018, s účinností od 30. 11. 2019.

Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Vyhláška č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravné-ho pro rok 2019, vyšla v částce 129/2018 Sb., rozeslané dne 9. 11. 2018, s účinností od 1. 1. 2019.

Pokyn GFŘ D-32

Pokyn č. GFŘ D-32, Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny, vyšel v č. 9/2018 Finančního zpravodaje, rozeslaném dne 9. 11. 2018, s účinností od 9. 11. 2018.

Změna usnesení vlády o zřízení Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Usnesení vlády České republiky č. 651/2018, o změně usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123, o zřízení Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, vyšlo v č. 6/2018 Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, rozeslaném dne 7. 11. 2018, s účinností od 1. 1. 2019.

Změna nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 124/2018 Sb., rozeslané dne 29. 10. 2018, s účinností od 29. 10. 2018.

Změna nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., vyšlo v částce 121/2018 Sb., rozeslané dne 25. 10. 2018, s účinností od 9. 11. 2018.

Výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 237/2018 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019, vyšlo v částce 119/2018 Sb., rozeslané dne 23. 10. 2018, s účinností od 23. 10. 2018.

Zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, vyšlo v částce 119/2018 Sb., rozeslané dne 23. 10. 2018, s účinností od 1. 1. 2019.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024

Související předpisy

257/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
34/1986 Sb. o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
130/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
129/2018 Sb. o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018
246/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
124/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
241/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
217/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
121/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
237/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
119/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
236/2018 Sb. , kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění