Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)

Vydáno: 20 minut čtení

(sledované období: 8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)

Vyhlášené předpisy

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 316/2016 Sb.

dne 29. 9. 2016

Účinnost: 1. 11. 2016 (s výjimkami)

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2016 Sb.

dne 26. 9. 2016

Účinnost: 26. 9. 2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2016 Sb.

dne 21. 9. 2016

Účinnost: 21. 9. 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2016 Sb.

dne 12. 9. 2016

Účinnost: 27. 9. 2016

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 393

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – návrh zákona zamítnut ve 3. čtení

Chronologicky první předložený ze dvou paralelních návrhů na zrušení tzv. karenční doby (tj. prvních tří neplacených dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců) – byl v Poslanecké sněmovně zamítnut v rámci 3. čtení.

Druhý návrh (sněmovní tisk č. 744) předložený Senátem, který je k zaměstnavatelům, co se týče proplácení náhrady mzdy v karenční době, o něco vstřícnější, zůstává ve Sněmovně i nadále v 1. čtení (viz níže).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sněmovní tisk: 592

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 4. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 3. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – návrh zákona projednán ve 3. čtení a vrácen k opakování 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Sněmovní tisk: 642

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 11. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Sněmovní tisk: 783

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (otcovská poporodní péče)

Sněmovní tisk: 821

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a další související zákony

Sněmovní tisk: 880

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 26. 7. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení maximálního vyměřovacího základu) Sněmovní tisk: 392

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 535

Předkladatel: poslankyně Markéta Adamová (předložila PS dne 2. 7. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (zrušení institutu přísedících v občanskoprávních řízeních)

Sněmovní tisk: 599

Předkladatel: poslanec Martin Plíšek (předložil PS dne 17. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 700

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 20. 1. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (vyměřovací základ pro státní pojištěnce)

Sněmovní tisk: 721

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 17. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě

Sněmovní tisk: 798

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (flexibilita čerpání rodičovského příspěvku)

Sněmovní tisk: 854

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 30. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Sněmovní tisk: 903

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 9. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Sněmovní tisk: 911

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. den po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (maximální hranice důchodového věku)

Sněmovní tisk: 912

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 16. 9. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Sněmovní tisk: 926

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 10. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dozor ÚP nad stavem/střízlivostí uchazeče o zaměstnání)

Sněmovní tisk: 892

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 19. 8. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 7. 2017

Jak jsme v minulém vydání Práce a mzdy naznačili, další vývoj této novely měl být částečně ovlivněn mimo jiné i vyjádřením stanoviska vlády. Ta na své schůzi dne 21. 9. 2016 vyjádřila s návrhem nesouhlas s tím, že zastává názor, že navrhovaná úprava je nadbytečná, jelikož problematika, kterou upravuje, je v současné době z pohledu zákona o zaměstnanosti již řešená. Odkazuje na pravidlo, že pokud uchazeč o zaměstnání řádně a včas neplní své povinnosti bez vážného důvodu, je z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce ČR vyřazen.

Stanovisko vlády zároveň podotýká, že Úřadu práce nelze bez dalšího přiřknout novou pravomoc kontrolovat střízlivost uchazeče o pracovní místo (zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce), jelikož v českém právním řádu neexistuje odpovídající povinnost uchazečů o zaměstnání nebýt při konání výběrového řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Návrh zákona o pobytu cizinců z nebezpečných zemí

Sněmovní tisk: 833

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 7. 6. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Stav projednávání: vláda schválila

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela) Stav projednávání: vláda Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ) Stav projednávání: vláda Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou oznamovatelů podezření na protiprávní jednání

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zaměstnávání OZP/rekvalifikace)

Stav projednávání: vláda – připomínkové řízení ukončeno

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Ve svém postupu legislativním procesem pokračuje také další z dlouhé řady novel zákona o zaměstnanosti. Ta nejčerstvější, u níž bylo 3. října 2016 ukončeno vnější připomínkové řízení, se zabývá hned třemi oblastmi zaměstnanosti, a sice (i) zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (OZP), (ii) zprostředkováním zaměstnání ze strany Úřadu práce ČR (ÚP ČR) a (iii) podmínkami pro rekvalifikaci.

Na základě několikaletých zkušeností z aplikační praxe a diskusí s odbornou veřejností přináší současný návrh v oblasti zaměstnávání OZP hlavní změnu spočívající v nahrazení současného systému vymezování jednotlivých chráněných pracovních míst u zaměstnavatele uznáním zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Uznání zaměstnavatele by mělo mít formu dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR uzavřené na 3 roky, příp. na dobu neurčitou, která by měla zamezit současnému zneužívání poskytované podpory zaměstnávání OZP. Současně by novelou mělo dojít ke snížení dosavadního 36násobku poskytovaného náhradního plnění na 21násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

V oblasti zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR se plánuje zavést definici režimu dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit své povinnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, díky které bude možné zabránit zneužívání nemoci za strany uchazečů o zaměstnání ve vztahu k jejich povinnostem a obecně k poskytování služeb ÚP ČR. Dále by mělo být zavedené jednotné potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání i potvrzení o ošetření/vyšetření ve zdravotnickém zařízení.

Zefektivnění postupu MŠMT při udělování akreditací vzdělávacím programům a snížení administrativní zátěže žadatelů o akreditace je poté hlavním cílem navrhovaných úprav v oblasti rekvalifikace. Konkrétně by mělo dojít např. ke změnám ve způsobu podání žádostí (nově elektronicky), zavedení oznamovací povinnosti ohledně změn skutečností rozhodných pro udělení akreditace nebo uzákonění nových sankcí při porušování povinností ze strany držitelů akreditací.

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Nově projednávané předpisy

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Stav projednávání: vláda – v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Na základě závěrů schůze Rady hospodářské a sociální dohody připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh na změnu nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Konkrétně chce návrh zavést následující:

  • rozšířit okruh ztěžujících vlivů, které zakládají právo zaměstnance na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, o případy, kdy je zaměstnanec nucen trávit dobu přerušení práce v trvání alespoň 90 minut v prostředí bez sociálního zázemí nebo dostatečné ochrany před nepříznivými povětrnostními vlivy,
  • zařadit práce spočívající v řízení, údržbě a opravách motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob, do 5. skupiny prací pro účely nejnižší úrovně zaručené mzdy,
  • zvýšit odměnu člena osádky autobusu za dobu čekání mezi spoji časově a místně určenou jízdním řádem ve veřejné linkové osobní dopravě tak, aby její výše činila za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji nejméně 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro 5. skupinu prací.

Návrh byl nyní zaslán věcně dotčeným připomínkovým místům. O jeho dalším vývoji budeme informovat v některém z následujících vydání.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dlouhodobé ošetřovné)

Stav projednávání: vláda – v připomínkovém řízení

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017 K

oncem září byla do meziresortního připomínkového řízení odeslána novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, která by měla zavést novou dávku ze systému nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Účelem plánovaných změn je vytvořit vhodné podmínky pro dlouhodobé ošetřování a péči zejména o rodinné příslušníky v domácím prostředí, a to tak, aby i „širší“ rodina byla schopna poskytnout příbuzným potřebnou péči. Usnadnit by to měla mimo jiné i možnost střídat se v poskytování péče s jiným členem rodiny, což zlepší nejen kvalitu života ošetřovaného, ale i mezigenerační vztahy v rodině.

Ošetřovanou osobou se pro účely nově zavedené dávky rozumí osoba, která pro závažnou poruchu zdraví musela být hospitalizována ve zdravotnickém zařízení alespoň po dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a zároveň lze předpokládat, že její zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování ošetřovatelské péče minimálně po dobu 30 dnů (předpoklad dlouhodobosti potvrdí ošetřující lékař).

Nárok na dlouhodobé ošetřovné pak vznikne nemocensky pojištěné osobě, která nemůže vykonávat pracovní/podnikatelskou činnost z důvodu péče o ošetřovanou osobu. Maximální doba poskytování dávky by měla být stanovena na 90 dnů, přičemž dávka by měla být poskytována pouze za dny, v nichž ošetřující osoba o ošetřovanou osobu reálně pečuje – dávka se tedy neposkytne např. za dny, v nichž se ošetřující osoba bude v péči o ošetřovaného střídat s jinou osobou nebo kdy ošetřovaná osoba bude hospitalizována.

Výše dávky představující pro ošetřující osobu alespoň částečnou kompenzaci za ztrátu příjmu z výdělečné činnosti bude za kalendářní den činit 60 % denního vyměřovacího základu a bude tedy stejná jako výše současné dávky tzv. ošetřovného (které je však poskytováno pouze po dobu prvních 9 kalendářních dní ošetřování (resp. 16 dní u osamělých zaměstnanců).

Mezinárodní smlouvy

Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Sněmovní tisk: 136

Stav projednávání: vyhlášena pod číslem 21/2016 Sb. m. s.

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sněmovní tisk: 691

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna i Senát – souhlas s ratifikací

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2021 – 7. 9. 2021)
Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2021 – 6. 10. 2021)
Pracovněprávní aktuality (7. 10. 2021 – 8. 11. 2021)
Pracovněprávní aktuality (9. 11. 2021 – 6. 12. 2021)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7.1.2016 – 10.2.2016)
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality
Pracovněprávní aktuality (7. 4. 2016 – 4. 5. 2016)
Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2016 - 15. 8. 2016)
Pracovněprávní aktuality (16. 8. 2016 – 7. 9. 2016)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
316/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
312/2016 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
346/2015 Sb. o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
303/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
217/2010 Sb. o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
131/2012 Sb. kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
285/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb.
262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
89/2012 Sb. občanský zákoník
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
99/1963 Sb. občanský soudní řád
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
234/2014 Sb. o státní službě
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/2006 Sb. , kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
353/2008 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
21/2016 Sb.m.s. sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými