Pracovněprávní aktuality (5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)

Vydáno: 17 minut čtení

(sledované období: 5. 5. 2016 – 8. 6. 2016)

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2016 Sb. dne 8. 6. 2016

Účinnost: 8. 6. 2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2016 Sb. dne 8. 6. 2016

Účinnost: 8. 6. 2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2016 Sb. dne 20. 5. 2016

Účinnost: 20. 5. 2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 156/2016 Sb. dne 20. 5. 2016

Účinnost: 20. 5. 2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2016 Sb. dne 6. 5. 2016

Účinnost: 21. 5. 2016

Přehled stavu projednávaných předpisů

Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Sněmovní tisk: 275

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 30. 7. 2014)

Stav projednávání: Návrh zákona vrácen Senátem do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (důchodový věk horníků)

Sněmovní tisk: 654

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 11. 11. 2015)

Stav projednávání: Senát – zařazeno na pořad 25. schůze od 15. 6.

Předpokládaná účinnost: 1. 10. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (změna systému valorizace důchodů)

Sněmovní tisk: 725

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 17. 2. 2016)

Stav projednávání: Senát – zařazeno na pořad 25. schůze od 15. 6.

Předpokládaná účinnost: 1. 8. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sněmovní tisk: 379

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 5. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – proběhlo 3. čtení, projednávání zákona přerušeno

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zrušení karenční doby)

Sněmovní tisk: 393

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, podány pozměňovací návrhy

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního roku následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sněmovní tisk: 592

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 4. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (zaměstnávání mladistvých)

Sněmovní tisk: 642

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 3. 11. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení maximálního vyměřovacího základu)

Sněmovní tisk: 392

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 23. 1. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (rodičovský příspěvek)

Sněmovní tisk: 535

Předkladatel: poslankyně Markéta Adamová (předložila PS dne 2. 7. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 1. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (zrušení institutu přísedících v občanskoprávních řízeních)

Sněmovní tisk: 599

Předkladatel: poslanec Martin Plíšek (předložil PS dne 17. 9. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Původně navrhovaná účinnost: 1. 7. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (transpoziční novela)

Sněmovní tisk: 688

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 23. 12. 2015)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Původně navrhovaná účinnost: 1. 5. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 700

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 20. 1. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (vyměřovací základ pro státní pojištěnce)

Sněmovní tisk: 721

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 17. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení (nesouhlas vlády)

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny redukčních hranic pro výpočet PPM)

Sněmovní tisk: 730

Předkladatel: skupina poslanců (předložila PS dne 29. 2. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. 9. 2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (karenční doba)

Sněmovní tisk: 744

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 22. 3. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů Sněmovní tisk: 783

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 19. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 2. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (otcovská poporodní péče)

Sněmovní tisk: 821

Předkladatel: vláda (předložila PS dne 27. 5. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 9. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (transpoziční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (posudková péče a pracovnělékařské služby)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh novely zákona o specifických zdravotních službách, o jehož obsahu jsme informovali v Práci a mzdě č. 12/2015, by se měl v průběhu letních měsíců přesunout z vlády do Poslanecké sněmovny. Téměř všechny popisované změny týkající se pracovnělékařských služeb zůstaly po vypořádání připomínek zachovány beze změny. Výjimkou je v tomto směru úprava vstupní prohlídky, která měla v průběhu dosavadních revizí již několik podob.

Nejprve měla být možnost zaměstnavatele sjednat si s úspěšným uchazečem o zaměstnání (se kterým bude následně uzavřen pracovní poměr), že si sám uhradí vstupní lékařskou prohlídku, zcela odstraněna. Druhá verze novely poté měla zaměstnavatelům částečně odlehčit, když počítala s tím, že vstupní prohlídky se budou zaměstnancům moci uhradit až po úspěšném uplynutí zkušební doby. Současný návrh se však vrátil o krok zpět a nyní opět stanoví, že vstupní prohlídku bude muset úspěšnému uchazeči vždy zaplatit zaměstnavatel.

Uvidíme, zda případné pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně přinesou nějaké další varianty. Účinnost změn je zatím každopádně přepokládána k 1. 1. 2017.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (agenturní zaměstnávání)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 15. den po vyhlášení

Naposledy jsme o vývoji této novely informovali v Práci a mzdě č. 3/2016, kdy jsme zmínili nápad MPSV přidat do novely další změny zákona o zaměstnanosti (např. prodloužení podpůrčí doby pro poskytování podpory u osob starších 50 let), které z důvodu svého dopadu na státní rozpočet poslaly předpis zpět do vnějšího připomínkového řízení a délku legislativního procesu tak v podstatě zdvojnásobily.

Na štěstí, jak jsme doufali, nově přidané změny se obsahu úprav agenturního zaměstnávání nedotkly, takže těžce vyjednaná dohoda sociálních partnerů by měla být do vlády poslána ve znění z podzimu loňského roku (viz Práce a mzda č. 10/2015).

Ve zkratce připomínáme nejdůležitější novinky:

  • Nový § 307 b v zákoníku práce stanovující povinnost agentur práce a uživatelů zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož buď (a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, anebo (b) konal nebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.
  • Povolení ke zprostředkování bude vydáváno na 3 roky, v případě opakování na neurčito (nyní vždy jen na 3 roky).
  • Zavedení povinného složení kauce pro PO i FO ve výši 500 000 Kč, která propadne v případě odejmutí povolení.

Pro úplnost připomínáme, že již při vypořádání prvního připomínkového řízení bylo z původního návrhu odstraněno zavedení 15 % kvót na počet agenturních zaměstnanců u uživatele a zůstala ponechána možnost neomezeného řetězení pracovních poměrů na dobu určitou v zákoníku práce. V neposlední řadě novela také zpřísňuje sankce za porušení povinností na úseku agenturního zaměstnávání, a to jak pro agentury práce, tak pro uživatele.

Přestože už novela legislativním procesem urazila poměrně dlouhou cestu, stále ji (často náročnější) část v Poslanecké sněmovně ještě čeká. O jejím vývoji samozřejmě budeme dále informovat v některém z dalších vydání Práce a mzdy.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zdravotní pojištění cizinců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017 (s výjimkami)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (transpoziční novela – přeshraniční vysílání zaměstnanců)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (valorizace pojistného placeného státem)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (rodičovský příspěvek)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 1. 2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (koncepční novela)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. 4. 2017

V pondělí 6. června 2016 schválila tripartita finální podobu koncepční novely zákoníku práce, o níž má v průběhu července rozhodnout vláda. Oproti původně plánovaným bouřlivým dohadům mezi zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů zůstal návrh (už po zapracování poznámek z vnějšího připomínkového řízení) beze změn s tím, že vláda ani zaměstnavatelé nebudou v rámci dalšího legislativního procesu prosazovat své návrhy na úkor ostatních sociálních partnerů. Odbory hodlají legislativní proces respektovat, avšak své návrhy (jako např. 5týdenní dovolenou nebo zvýšení odměny za pracovní pohotovost a práci ve svátek) budou prosazovat dál.

O plánovaných změnách zákoníku práce v podobě, v jaké byly odeslány do vnějšího připomínkového řízení, jsme informovali v Práci a mzdě č. 4/2016. Vzhledem k redakční uzávěrce aktuálního čísla budeme o další verzi novely (v podobě, v jaké o ni má rozhodnout vláda) informovat v příštím čísle.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (diferenciace sazeb pojistného na SZ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 7. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví

Stav projednávání: vláda

Věcný záměr zákona upravujícího ukončení zvyšování důchodového věku při dosažení věku 65 let a implementaci mechanismu pravidelné revize stanovení důchodového věku

Stav projednávání: vláda

Nově projednávané předpisy

Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě

Sněmovní tisk: 798

Předkladatel: Senát (předložil PS dne 28. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 15. dnem po vyhlášení

Návrh na vydání zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

Sněmovní tisk: 799

Předkladatel: poslanec Andrej Babiš (předložil PS dne 29. 4. 2016)

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 1. čtení

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 3. měsíce po vyhlášení (s výjimkami)

Otázku tzv. whistleblowingu (tedy případů, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec upozorní svého zaměstnavatele, případně speciální orgán, na neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem nadřízených) upravuje v současné době pouze nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (č. 145/2015 Sb.), které se vztahuje pouze na státní zaměstnance.

Ačkoli otázka whistleblowingu a potřeba jeho zakotvení v českém právním řádu se tu a tam objeví, všechny dosavadní pokusy o právní úpravu tohoto institutu skončily neúspěchem. K aktuálnímu návrhu, který Poslanecké sněmovně předložil ministr financí Andrej Babiš, zatím vláda zaujala neutrální stanovisko – uvidíme, jaký bude jeho další postup legislativním procesem.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další související zákony (zjednodušení placení pojistného pro OSVČ)

Stav projednávání: vláda

Předpokládaná účinnost: 1. dnem 6. kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení (s výjimkami)

Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Stav projednávání: vláda – v připomínkovém řízení

Do meziresortního připomínkového řízení byl odeslán návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Předložený návrh je dle slov MPSV výsledkem dlouhodobé debaty o věcné a organizační podobě způsobu zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu/nemoci z povolání a jeho účelem je zejména změna organizace systému tohoto druhu pojištění.

V souladu se současným zněním návrhu by nově mělo organizační zajištění systému přejít ze dvou soukromých pojišťoven (Kooperativy a České pojišťovny) na ČSSZ. Ostatní základní otázky současného systému (jako např. objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání nebo okruh zabezpečovaných zaměstnanců/poskytovaných plnění) by měly zůstat zachovány. Uvidíme, které ze současných změn navrhovaných ze strany MPSV se po připomínkování ostatními resorty promítnou do paragrafovaného znění.

Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících

Stav projednávání: vláda

Mezinárodní smlouvy

Doplňková smlouva pozměňující smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými

Sněmovní tisk: 136

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizaci práce č. 29 o nucené práci

Sněmovní tisk: 563

Stav projednávání: souhlas Parlamentu s ratifikací doručen prezidentovi

Dohoda mezi ČR a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené

Sněmovní tisk: 659

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Tuniskou republikou

Sněmovní tisk: 690

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Smlouva mezi ČR a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sněmovní tisk: 691

Stav projednávání: Poslanecká sněmovna – 2. čtení, Senát – souhlas s ratifikací

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 5. 2019 – 3. 6. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Pracovněprávní aktuality (4. 4. 2019 – 6. 5. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce

Související předpisy

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
234/2014 Sb. o státní službě
145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu
175/2016 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
174/2016 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
157/2016 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 - 2016
156/2016 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2016
329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
140/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
89/2012 Sb. občanský zákoník
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
99/1963 Sb. občanský soudní řád
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
435/2004 Sb. o zaměstnanosti