215/2018 Sb. o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020

Schválený:
215/2018 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. září 2018
o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto dodatky ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřený na období od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO,
Českým odborovým svazem energetiků
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
2. Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020, uzavřený na období od 10. 4. 2018 - 31. 12. 2020 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.