312/2016 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
312/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. září 2016
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví lesního hospodářství - část B na období 2015 - 2016, uzavřený mezi smluvními stranami
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství
a
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice.
2. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2013 - 2017, uzavřený mezi smluvními stranami
Odborovým svazem energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu - Společenstvo těžařů ČR.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (8. 9. 2016 - 5. 10. 2016)