Pracovní poměr jediného společníka v s. r. o.

Plné znění otázky

Jediný společník a jednatel s. r. o. má uzavřen pracovní poměr na činnost, která nesouvisí s vedením korporace. Pracovní smlouva je uzavřena stejnou osobou na straně zaměstnavatele i zaměstnance. V souvislosti s pracovním úrazem zaměstnanec čerpal dlouhodobou nemocenskou, výplata nemocenské dávky proběhla bez problémů. Bylo nárokováno pojistné plnění z pojištění pro případ nemoci a úrazu ze zaměstnání, avšak pojišťovna výplatu zamítla s tím, že pracovní poměr neexistuje, protože pracovní smlouva s podpisem téhož člověka na straně zaměstnavatele a zaměstnance je neplatná. Jak řešit pracovní poměr v této situaci?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení

Související články

Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností – 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část

Související otázky a odpovědi

Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Zaúčtování mzdy - jednatel
Pracovní smlouva zaměstnance
Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.
Nově vzniklá s. r. o. - pracovní poměr jednatele
Souběh pracovního poměru (funkce ředitel s. r. o.) a smlouvy o výkonu funkce jednatele
Soukromé využívání služebního vozidla jednatelem
Jediný společník a jednatel v s. r. o. - pracovní poměr
Jednočlenné s. r. o.
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Druhá dohoda o provedení práce

Související předpisy

§ 19 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 574 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník