Platba za služby spojené s ubytováním za zaměstnance

Plné znění otázky

Jak se vypořádat a zaúčtovat: Společnost VS s. r. o. má zaměstnance z Ukrajiny a Rumunska. Zaměstnanci mají přechodný pobyt v Praze - trvalý samozřejmě na Ukrajině nebo v Rumunsku. Pracují ale v Poděbradech - mají řádné povolení - vše legální. Nyní dotaz - společnost VS s. r. o. jim platí služby spojené s ubytováním a ubytování. Každý měsíc společnost VS dostane fakturu a tu zaplatí a po zaměstnancích nechce žádné peníze - je to tak v pořádku? Pokud ano, mám tuto fakturu zaúčtovat na služby 518? Vzhledem k tomu, že na faktuře přijaté je DPH, tak uplatňuji i DPH. Pokud je to špatně, tak Vás velmi prosím o radu a pomoc při zaúčtování. 

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké benefity pro rodiny s dětmi
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Stravování zaměstnanců
Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Zaměstnanecké akcie
Daňové aktuality
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Kontrola zdaňování příjmů
Obliba home-office v Evropě roste
Stravenkový paušál
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2022
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní - Služební vozidlo, příspěvky a péče o zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanecké benefity
Dárková cestovní poukázka
Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19
Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP
Stornopoplatky z dovolené a sociální fond
Agenturní zaměstnanci
Kvalifikační dohoda
Proplacení stravného
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné
Mobilní telefon za odměnu
Benefity při mateřské a rodičovské dovolené a nemocenské
Zaměstnanecké benefity
Zdanění benefitů - doložení ke mzdovým listům
Cena stravenky
Spolupráce se školkou, dětskou skupinou
Krácení dovolené
Zaměstnání malého rozsahu
Sauna jako osvobozený benefit
Daňová uznatelnost poukázek

Související předpisy

§ 25. 1. k) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6. 9. i) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů