Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Ing. Petr Jelínek

9. díl

S dalším dílem seriálu rozhovorů s osobnostmi oboru BOZP se přesuneme z oblasti vzdělání a práce oblastního inspektora BOZP do řad interních bezpečnostních techniků. O rozhovor jsme požádali Ing. Petra Jelínka., který v oblasti BOZP působí od roku 2007 jako bezpečnostní technik ve strojírenské firmě na Vysočině.

Můžete na úvod říct, co vás přivedlo k oboru BOZP?

Čistá náhoda – v našem závodě odcházel do důchodu v roce 2007 předchozí bezpečnostní technik. V tu dobu jsem pracoval na logistice a byl jsem už léta ekologem. Protože se cítím být pečlivým člověkem, měl jsem (a stále snad mám) v ekologii pořádek. Vždy při kontrolách mě bývalý „bezpečák“ zval na jednání s úřady, tak jsem trochu věděl, oč jde. A trochu to byla i touha po samostatnosti, léta jsem pak dělal všechny tři obory (BOZP, PO i ekologii) sám, na svou zodpovědnost, ručil jsem sám za sebe.

Jaká byla Vaše profesní kariéra?

Jsem vystudovaný strojař, konstruktér, ale v oboru jsem pracoval jen rok. Potom jsem pracoval v cestovní kanceláři, v dispečinku kamionové dopravy a rok jsem strávil na okresním úřadě. Tam jsem se celkem nudil, a proto jsem reagoval na krátký inzerát – a přišel jsem do našeho závodu, kde jsem už 26 let. Z těch 26 let se 14 let zabývám oblastí BOZP.

Na jaké výsledky své práce v BOZP jste nejvíce hrdý?

Výsledkem mé práce je bezproblémový chod závodu z hlediska BOZP, snížili jsme počet pracovních úrazů. Hrdý jsem na to, že letos jsme už počtvrté obhájili certifikaci Bezpečný podnik. V době covidu jsme přešli na on-line školení formou námi nahraných prezentací, opravdu se nám to osvědčilo a šetří to náš čas. Řídím si sám oblast obsluh manipulačních vozíků (tzv. ještěrkářů) ve firmě, ze zájmu jsem získal titul zkušební komisař. Hodně mě potěšilo, že při předávání odměny na vánočním večírku za výročí práce ve firmě spolupracovníci nepískali, ale opravdu tleskali. To mi dokázalo, že i když je role bezpečnostního technika nevděčná a některým lidem lezu na nervy, přesto mě berou a snad si váží i mé práce. Možná to zlepšují už mé začínající šediny ve zbytku vlasů – starší lidé mají automaticky větší autoritu.

Čemu se aktuálně věnujete (projekty, publikační činnost, přednášky)?

Na jiné aktivity nemám moc času, i když už asi 5 let mám vedle sebe mladšího kolegu. Ten řeší hlavně digitalizaci a požární oblast v našem novém skladě. Spolupráce nám bezvadně funguje, dobře se doplňujeme. Stále řešíme oblast covidu v závodě, tato oblast nám v posledních měsících zaplnila velkou část pracovních aktivit. Areál se nám rozšiřuje, firmě se daří, a tak máme stále co dělat, spolupracujeme i při plánování budoucích technologií. Řešíme konkrétní úkoly, teď například výměnu firmy ostrahy. Snažíme se pomáhat i naší sesterské firmě v Táboře, která se úspěšně rozvíjí obratem i novými technologiemi.

Jste členem nějaké odborné organizace?

Nejsem členem žádné odborné organizace. Snažíme se spolupracovat v rámci Bezpečných podniků v našem kraji, scházíme se a vyměňujeme si zkušenosti, aktivně nám v tom pomáhá také vedení oblastního inspektorátu v Jihlavě. Pokud máme nějaký obecný problém, řešíme to mailovou komunikací s názory jednotlivých zástupců této vybrané skupiny. Docela nám to funguje a při našich setkáních to ocenil i vedoucí inspektor krajského OIP.

Jak hodnotíte současnou situaci v oboru BOZP? (legislativa, vzdělávání)?

Nechápu problémy v legislativě. Řada zákonů si odporuje nebo minimálně stejné věci označuje různými názvy. I některé technické údaje (např. v práci ve výškách) si v různé legislativě odporují. Já se snažím být pečlivý, nepodepsal bych se pod některé zákony či nařízení. Směr BOZP je nastaven dobře, i když zaostává za rychle se vyvíjejícími vztahy. Například pojem „skoronehoda“, který už léta běžně používáme v závodě i v certifikaci Bezpečný podnik, jsem stále v legislativě nenašel. V obavách sleduji prodlužování odchodu do důchodu pro pracovníky z výroby, kdy nemohu pochopit, jak může pracovník z těžkého provozu (ale i řidič autobusu, pokladní či soukromý zemědělec) i po šedesátce podávat stejné fyzické výkony jako třicetiletý. Možná by páni „nahoře“, kteří v životě nepracovali rukama, měli poslouchat i odbory a zástupce dělníků. U těch „dole“ se to projeví samozřejmě snížením výkonnosti, zvýšením úrazů i počtu nemocí z povolání.

Kde vidíte největší problémy nebo naopak silné stránky?

My máme výhodnou pozici firmy s cizím kapitálem, kde je na BOZP kladen velký důraz. Mám podporu vedení, naše požadavky jsou vždy na prvním místě na poradách. Nejsem si jistý, zda to takto funguje i v menších firmách, kde není tolik peněz a kde někteří majitelé či vedoucí zaměstnanci neslyší na požadavky BOZP anebo vše dělají jen povrchně a hasí jen velké problémy. Pokud nedělají prevenci, vymstí se jim to.

Návrhy na zlepšení a možný přínos odborníků z praxe?

Velikou roli podle mě bude hrát v budoucnosti ergonomie, zde se uplatní zejména praktici z výroby ve spolupráci se zdravotníky.

Chcete na závěr něco vzkázat našim čtenářům?

Protože tento článek čtou zejména bezpečnostní technici, chtěl bych jim popřát hodně úspěchů. Buďme důslední, vytrvalí, koncepční, buďme vzorem. Co nařídíme, musíme nejprve sami dodržovat. Buďme ale současně i tolerantní, pokud pracujeme ve výrobě, vždy se něco děje a úrazy nás bohužel provázet budou dál. Snažme se, abychom za pár let řešili jen zbytková rizika, učili pracovníky správně stát a chodit. Dělejme vše pro to, abychom nadále řešili jen drobná zranění, nebo nejlépe abychom měli méně práce. Ale to asi nebude nikdy, že?

Děkujeme za rozhovor a přeme hodně úspěchu v další práci.

Klíčová slova

Související články