Mgr. Alena Horáčková

  • Článek
Soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP na staveništi, jejíž 3. ročník v tomto roce proběhl, je soutěží, jejímž cílem je ocenit jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP na staveništích, kteří vykonávají práci v dané oblasti, a kteří napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku.
Vydáno: 11. 12. 2020
  • Článek
Dětská výtvarná soutěž má své vítěze Další z již tradičních dětských výtvarných soutěží nesla název (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE. Tematicky vycházela ze záměrů kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2018-2019...
Vydáno: 07. 06. 2019
  • Článek
Dne 23. října 2018 předal náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn ceny vítězi 2. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Tuto soutěž a její druhý ročník slavnostně vyhlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí v říjnu 2017. Organizátorem soutěže je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce, mediálním partnerem je společnost Wolters Kluwer ČR, a.s.
Vydáno: 08. 11. 2018
  • Článek
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) od doby svého vzniku v roce 1994 přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro...
Vydáno: 11. 05. 2018
  • Článek
V úterý 31. října 2017 se v Kaiserštejnském paláci v Praze konala slavnostní akce, na které předal náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem a zástupcem mediálního partnera Wolters Kluwer Petrem Řezníčkem cenu vítězi 4. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.
Vydáno: 07. 12. 2017
  • Článek
Dne 12. října 2016 předal náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn u příležitosti slavnostního večera v rámci 1. ročníku konference „Bezpečnost práce a kvalita života“ ceny vítězům 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI.
Vydáno: 10. 11. 2016
  • Článek
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) od doby svého vzniku v roce 1994 přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro práci, a to i formou kampaní „Zdravé pracoviště“, které pořádá za podpory orgánů EU a evropských sociálních partnerů každé dva roky. Cílem kampaně na období let 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ je pomoci zaměstnavatelům řešit problémy související se stárnoucí pracovní silou a zvyšovat povědomí o významu udržitelné práce po celou dobu pracovního života zaměstnanců. Bezpečné a zdravé pracovní podmínky po celou dobu pracovního života jsou přínosné pro pracovníky, podniky i celou společnost.
Vydáno: 12. 05. 2016