53/2019 Sb. o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

Schválený:
53/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 7. února 2019
o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byla u něj uložena Kolektivní dohoda vyššího stupně, uzavřená dne 12. 12. 2018 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem státních orgánů a organizací, zastoupeným předsedou Bc. Pavlem Bednářem,
Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády, zastoupeným předsedkyní Mgr. Renatou Kořínkovou,
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, zastoupeným předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, zastoupeným předsedou Mgr. Františkem Dobšíkem,
Asociací samostatných odborů ČR, zastoupenou předsedou Bohumírem Dufkem
na straně jedné
a
Vládou České republiky, zastoupenou předsedou vlády Ing. Andrejem Babišem
na straně druhé.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.