Změny v právních předpisech za období od 16. 11. 2016 do 19. 12. 2016

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 16. 11. 2016 do 19. 12. 2016 v částkách od 149/2016 do 169/2016.

Změna nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev

Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 169/2016 Sb., rozeslané dne 19. 12. 2016, s platností od 1. 1. 2017.

Platová základna státních zástupců

Sdělení MPSV č. 403/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 163/2016 Sb., rozeslané dne 12. 12. 2016, s účinností od 12. 12. 2016.

Platová základna pro určení platu soudců

Sdělení MPSV č. 402/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 163/2016 Sb., rozeslané dne 12. 12. 2016, s účinností od 12. 12. 2016.

Platová základna představitelů státní moci

Sdělení MPSV č. 401/2016 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 163/2016 Sb., rozeslané dne 12. 12. 2016, s účinností od 12. 12. 2016.

Změna vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Vyhláška NBÚ č. 400/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb., vyšla v částce 163/2016 Sb., rozeslané dne 12. 12. 2016, s účinností od 1. 1. 2017.

Pokyn GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou, uveřejněn 5. 12. 2016, s účinností od 15. 12. 2016.

Změna seznamu výzkumných organizací přijímajících výzkumné pracovníky ze třetích zemí

Sdělení MŠMT č- 386/2016 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, vyšlo v částce 155/2016 Sb., rozeslané dne 30. 11. 2016, s účinností od 30. 11. 2016.

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Vyhláška ČNB č. 384/2016 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, vyšla v částce 155/2016 Sb., rozeslané dne 30. 11. 2016, s účinností od 1. 12. 2016.

Vyhláška o předávání údajů do NZIS

Vyhláška MZ č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, vyšla v částce 149/2016 Sb., rozeslané dne 16. 11. 2016, s účinností od 1. 1. 2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016
Změny v právních předpisech za období od 30. 12. 2016 do 14. 2. 2017
Změny v právních předpisech za období od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 3. 2017 do 13. 4. 2017
Změny v právních předpisech za období od 13. 4. 2017 do 17. 5. 2017
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce

Související předpisy

414/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
403/2016 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
402/2016 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
401/2016 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
400/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
363/2011 Sb. o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
415/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
386/2016 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
384/2016 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
373/2016 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému