Změny v právních předpisech za období od 22. 3. 2017 do 13. 4. 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 22. 3. 2017 do 13. 4. 2017 v částkách od 30/2017 do 43/2017.

Vyhlášení částek 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy

Sdělení MPSV č. 121/2017 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory, vyšlo v částce 43/2017 Sb., rozeslané dne 13. 4. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení mzdových nároků

Sdělení MPSV č. 120/2017 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, vyšlo v částce 43/2017 Sb., rozeslané dne 13. 4. 2017, s účinností od 1. 5. 2017.

Změna vyhlášky o ukončování SŠ vzdělávání

Vyhláška č. 118/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 43/2017 Sb., rozeslané dne 13. 4. 2017, s účinností od 28. 4. 2017.

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 115/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 42/2017 Sb., rozeslané dne 13. 4. 2017, s účinností od 28. 4. 2017.

Změna vyhlášky o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku

Vyhláška č. 112/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, vyšla v částce 41/2017 Sb., rozeslané dne 7. 4. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Změna školského zákona

Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 39/2017 Sb., rozeslané dne 5. 4. 2017, s účinností od 5. 4. 2017.

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 39/2017 Sb., rozeslané dne 5. 4. 2017, s účinností od 20. 4. 2017.

Změna zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů

Zákon č. 93/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 36/2017 Sb., rozeslané dne 30. 3. 2017, s účinností od 1. 4. 2017.

Sdělení MPSV o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení MPSV č. 84/2017 Sb., o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně, vyšlo v částce 30/2017 Sb., rozeslané dne 22. 3. 2017, s účinností od 22. 3. 2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 13. 4. 2017 do 17. 5. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2017 do 21. 6. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 6. 2017 do 31. 7. 2017
Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

121/2017 Sb. , kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
120/2017 Sb. o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
118/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
115/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
520/2005 Sb. o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
112/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
98/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
93/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb. zákoník práce
84/2017 Sb. o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty