386/2016 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Schválený:
386/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 16. listopadu 2016
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí a doba platnosti tohoto schválení.
Ministryně:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
 
Příloha
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I P.Č. I      Název        I  IČO  I       Sídlo       I  Datum nabytí  I  Doba  I
I   I                I     I                I  právní moci  I platnosti I
I   I                I     I                I  rozhodnutí *  I   **  I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 1  I Agrotest fyto, s.r.o.     I 25328859 I Havlíčkova 2787/121, 767 01  I  6. května 2012 I   5 let I
I   I                I     I Kroměříž            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 2  I Agrovýzkum Rapotín, s. r. o.  I 26788462 I Výzkumníků 267, 788 13 Rapotín I  30. května 2012 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 3  I Astronomický ústav AV ČR,   I 67985815 I Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov I  13. února 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 4  I Biofyzikální ústav AV ČR,   I 68081707 I Královopolská 135, 612 65 Brno I   6. února 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 5  I Biologické centrum AV ČR,   I 60077344 I Branišovská 1160/31, 370 05  I   6. února 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I České Budějovice        I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 6  I Biotechnologický ústav AV ČR, I 86652036 I Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 I   6. února 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 7  I Botanický ústav AV ČR, v.v.i. I 67985939 I Zámek 1, 252 43 Průhonice   I   6. února 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 8  I Centrum dopravního výzkumu,  I 44994575 I Líšeňská 33a, 636 00 Brno   I  28. dubna 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 9  I Centrum výzkumu Řež, s.r.o.  I 26722445 I Hlavní 130, 250 68 Husinec -  I 1. prosince 2013 I   5 let I
I   I                I     I Řež              I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 10 I COMTES FHT a.s.        I 26316919 I Průmyslová 995, 334 41 Dobřany I   4. ledna 2014 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 11 I Česká geologická služba    I 00025798 I Klárov 131/3, 118 21 Praha 1  I  24. ledna 2016 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 12 I Česká zemědělská univerzita v I 60460709 I Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - I  28. dubna 2013 I   5 let I
I   I Praze             I     I Suchdol            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 13 I České vysoké učení technické v I 68407700 I Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 I  13. února 2013 I   5 let I
I   I Praze             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 14 I Ekologické služby, s.r.o.   I 26733544 I Tichá 784/4, 268 01 Hořovice  I  18. dubna 2015 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 15 I ENKI o.p.s.          I 25173154 I Dukelská 145, 379 01 Třeboň  I  28. března 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 16 I Etnologický ústav AV ČR,    I 68378076 I Na Florenci 3/1420, 110 01   I  11. května 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I Praha 1            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 17 I Filosofický ústav AV ČR,    I 67985955 I Jilská 361/1, 110 01 Praha 1  I  24. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 18 I Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. I 68378271 I Na Slovance 1999/2, 182 21   I  13. února 2013 I   5 let I
I   I                I     I Praha 8            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 19 I Fyziologický ústav AV ČR,   I 67985823 I Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 I  13. února 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 20 I Geofyzikální ústav AV ČR,   I 67985530 I Boční II/1401, 141 31 Praha 4 I  11. května 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 21 I Geologický ústav AV ČR, v.v.i. I 67985831 I Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 I  31. května 2014 I   5 let I
I   I                I     I - Lysolaje           I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 22 I Janáčkova akademie múzických  I 62156462 I Beethovenova 650/2, 662 15   I  1. března 2012 I   5 let I
I   I umění v Brně          I     I Brno              I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 23 I Jihočeská univerzita v Českých I 60076658 I Branišovská 31, 370 05 České  I   6. února 2013 I   5 let I
I   I Budějovicích          I     I Budějovice           I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 24 I Masarykova univerzita     I 00216224 I Žerotínovo náměstí 9, 601 77  I  13. února 2013 I   5 let I
I   I                I     I Brno              I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
    I 25 I Masarykův onkologický ústav  I 00209805 I Žlutý kopec 7, 656 53 Brno   I 4. listopadu 2016 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 26 I Matematický ústav AV ČR,    I 67985840 I Žitná 25, 115 67 Praha 1    I  13. února 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 27 I Mendelova univerzita v Brně  I 62156489 I Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno I   6. února 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 28 I Mikrobiologický ústav AV ČR,  I 61388971 I Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 I  24. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 29 I Národohospodářský ústav AV ČR, I 67985998 I Politických vězňů 7, 111 21  I  24. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I Praha 1            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 30 I Orientální ústav AV ČR, v.v.i. I 68378009 I Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 I   5. ledna 2016 I   5 let I
I   I                I     I Praha 8            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 31 I Ostravská univerzita      I 61988987 I Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  I  2. června 2012 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 32 I Psychiatrické centrum Praha  I 00023752 I Ústavní 91, 181 03 Praha 8-  I  28. dubna 2013 I   5 let I
I   I                I     I Bohnice            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 33 I Slezská univerzita v Opavě   I 47813059 I Na Rybníčku 1, 746 01 Opava  I  28. dubna 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 34 I Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. I 68378017 I Valentinská 1, 110 00 Praha 1 I  24. března 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 35 I Sociologický ústav AV ČR,   I 68378025 I Jilská 1, 110 00 Praha 1    I  15. února 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 36 I Technická univerzita v Liberci I 46747885 I Studentská 2, 461 17 Liberec  I  15. února 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 37 I Univerzita Hradec Králové   I 62690094 I Rokitanského 62, 500 03 Hradec I  24. března 2013 I   5 let I
I   I                I     I Králové            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 38 I Univerzita Jana Evangelisty  I 44555601 I Hoření 13, 400 96 Ústí nad   I  28. dubna 2013 I   5 let I
I   I Purkyně v Ústí nad Labem    I     I Labem             I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 39 I Univerzita Karlova v Praze   I 00216208 I Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 I  15. února 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 40 I Univerzita Palackého v     I 61989592 I Křížkovského 8, 771 47 Olomouc I  24. března 2013 I   5 let I
I   I Olomouci            I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 41 I Univerzita Pardubice      I 00216275 I Studentská 95, 532 10     I  15. února 2013 I   5 let I
I   I                I     I Pardubice           I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 42 I Univerzita Tomáše Bati ve   I 70883521 I Mostní 5139, 760 01 Zlín    I  15. února 2013 I   5 let I
I   I Zlíně             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 43 I Ústav analytické chemie AV ČR, I 68081715 I Veveří 97, 602 00 Brno     I  28. dubna 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 44 I Ústav anorganické chemie AV  I 61388980 I Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 I  24. března 2013 I   5 let I
I   I ČR, v.v.i.           I     I Řež              I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 45 I Ústav biologie obratlovců AV  I 68081766 I Květná 8, 603 65 Brno     I  15. února 2013 I   5 let I
I   I ČR, v.v.i.           I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 46 I Ústav dějin umění AV ČR,    I 68378033 I Husova 4, 110 00 Praha 1    I  10. května 2014 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 47 I Ústav experimentální botaniky I 61389030 I Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 I  22. června 2013 I   5 let I
I   I AV ČR, v.v.i.         I     I - Lysolaje           I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 48 I Ústav experimentální medicíny I 68378041 I Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 I  15. února 2013 I   5 let I
I   I AV ČR, v.v.i.         I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 49 I Ústav fotoniky a elektroniky  I 67985882 I Chaberská 1014/57, 182 51   I  15. února 2013 I   5 let I
I   I AV ČR, v.v.i.         I     I Praha 8 - Kobylisy       I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 50 I Ústav fyzikální chemie J.   I 61388955 I Dolejškova 3, 182 23 Praha 8  I  15. února 2013 I   5 let I
I   I Heyrovského AV ČR, v.v.i.   I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 51 I Ústav fyziky atmosféry AV ČR, I 68378289 I Boční II/1401 141 31 Praha 4  I  8. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 52 I Ústav fyziky materiálů AV ČR, I 68081723 I Žižkova 22, 616 62 Brno    I  8. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 53 I Ústav fyziky plazmatu AV ČR,  I 61389021 I Za Slovankou 1782/3, 182 00  I  8. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I Praha 8            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 54 I Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.  I 68145535 I Studenstská 1768, 708 00    I 7. prosince 2013 I   5 let I
I   I                I     I Ostrava-Poruba         I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 55 I Ústav chemických procesů AV  I 67985858 I Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 I  15. února 2013 I   5 let I
I   I ČR, v.v.i.           I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 56 I Ústav informatiky AV ČR,    I 67985807 I Pod Vodárenskou věží 2, 182 07 I  11.     května 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I Praha 8            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 57 I Ústav jaderné fyziky AV ČR,  I 61389005 I Husinec - Řež č.p. 130, 250 68 I  8. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I Řež              I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 58 I Ústav makromolekulární chemie I 61389013 I Heyrovského náměstí 2, 162 06 I  8. března 2013 I   5 let I
I   I AV ČR, v.v.i.         I     I Praha 6 - Břevnov       I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 59 I Ústav mezinárodních vztahů,  I 48546054 I Nerudova 3, 118 50 Praha 1   I   5. září 2015 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 60 I Ústav molekulární genetiky AV I 68378050 I Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 I  8. března 2013 I   5 let I
I   I ČR, v.v.i.           I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 61 I Ústav organické chemie a    I 61388963 I Flemingovo náměstí 2, 166 10  I  15. února 2013 I   5 let I
I   I biochemie AV ČR, v.v.i.    I     I Praha 6            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 62 I Ústav pro českou literaturu AV I 68378068 I Na Florenci 3/1420, 110 00   I  15. března 2013 I   5 let I
I   I ČR, v.v.i.           I     I Praha 1            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 63 I Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, I 67985874 I Pod Paťankou 30, 166 12 Praha I  8. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I 6               I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 64 I Ústav pro jazyk český AV ČR,  I 68378092 I Letenská 4, 118 51 Praha 1   I  24. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 65 I Ústav přístrojové techniky AV I 68081731 I Královopolská 147, 612 64 Brno I  24. března 2013 I   5 let I
I   I ČR, v.v.i.           I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 66 I Ústav struktury a mechaniky  I 67985891 I V Holešovičkách 41, 182 09   I  28. dubna 2013 I   5 let I
I   I hornin AV ČR, v.v.i.      I     I Praha 8            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 67 I Ústav teoretické a aplikované I 68378297 I Prosecká 809/76, 190 00 Praha I  29. května 2016 I   5 let I
I   I mechaniky AV ČR, v.v.i.    I     I 9               I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 68 I Ústav teorie informace a    I 67985556 I Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 I  8. března 2013 I   5 let I
I   I automatizace AV ČR, v.v.i.   I     I Praha 8            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 69 I Ústav termomechaniky AV ČR,  I 61388998 I Dolejškova 1402/5, 182 00   I  24. března 2013 I   5 let I
I   I v.v.i.             I     I Praha 8            I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 70 I Ústav výzkumu globální změny  I 86652079 I Bělidla 986/4a, 603 00 Brno  I  13. února 2016 I   5 let I
I   I AV ČR, v.v.i.         I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 71 I Ústav živočišné fyziologie a  I 67985904 I Rumburská 89, 277 21 Liběchov I  11. května 2013 I   5 let I
I   I genetiky AV ČR, v.v.i.     I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 72 I Veterinární a farmaceutická  I 62157124 I Palackého třída 1/3, 612 42  I  17. června 2012 I   5 let I
I   I univerzita Brno        I     I Brno              I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 73 I Vysoká škola báňská -     I 61989100 I 17. listopadu 15/2172, 708 33 I  24. března 2013 I   5 let I
I   I Technická univerzita Ostrava  I     I Ostrava-Poruba         I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 74 I Vysoká škola ekonomická v   I 61384399 I nám. Winstona Churchilla 4,  I   2. srpna 2013 I   5 let I
I   I Praze             I     I 130 67 Praha 3         I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 75 I Vysoká škola          I 60461373 I Technická 5, 166 28 Praha 6  I  8. března 2013 I   5 let I
I   I chemicko-technologická v Praze I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 76 I Vysoká škola technická a    I 75081431 I Okružní 517/10, 370 01 České  I   5. září 2015 I   5 let I
I   I ekonomická v Českých      I     I Budějovice           I          I      I
I   I Budějovicích          I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 77 I Vysoké učení technické v Brně I 00216305 I Antonínská 548/1, 601 90 Brno I  28. dubna 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 78 I Výzkumný ústav anorganické   I 62243136 I Revoluční 84, 400 01 Ústí nad I  26. října 2013 I   5 let I
I   I chemie, a.s.          I     I Labem             I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 79 I Výzkumný ústav geodetický,   I 00025615 I Ústecká 98, 250 66 Zdiby    I   4. září 2013 I   5 let I
I   I topografický a kartografický, I     I                I          I      I
I   I v.v.i.             I     I                I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 80 I Výzkumný ústav veterinárního  I 00027162 I Hudcova 296/70, 621 00     I  24. června 2012 I   5 let I
I   I lékařství, v.v.i.       I     I Brno-Medlánky         I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 81 I Výzkumný ústav živočišné    I 00027014 I Přátelství 815, 104 00 Praha  I  28. dubna 2013 I   5 let I
I   I výroby, v.v.i.         I     I Uhříněves           I          I      I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I 82 I Západočeská univerzita v Plzni I 49777513 I Univerzitní 8, 306 14 Plzeň  I  24. března 2013 I   5 let I
I------I--------------------------------I----------I--------------------------------I-------------------I-----------I
I *  I Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných  I
I   I pracovníků ze třetích zemí.                                        I
I------I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I ** I Doba platnosti schválení výzkumné organizace pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, počítaná I
I   I ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schválení.                             I
I------I------------------------------------------------------------------------------------------------------------I