Změny v právních předpisech za období od 30. 12. 2016 do 14. 2. 2017

Vydáno: 2 minuty čtení

Sledované období od 30. 12. 2016 do 14. 2. 2017 v částkách od 185/2016 do 11/2017.

Změna občanského zákoníku a souvisejících zákonů

Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, vyšel v částce 185/2016 Sb., rozeslané dne 30. 12. 2016, s účinností od 30. 12. 2016.

Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2017 Sb. m. s., o podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, vyšlo v č. 2/2017 Sb. m. s., rozeslané dne 20. 1. 2016, s účinností od 1. 2. 2017.

Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 5/2017 Sb. m. s., o podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, vyšlo v č. 3/2017 Sb. m. s., rozeslané dne 25. 1. 2017, s účinností od 21. 12. 2016.

Změna zákona o střetu zájmů

Zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 5/2017 Sb., rozeslané dne 25. 12. 2017, s účinností od 9. 2. 2017.

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016

Pokyn GFŘ-D-31, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016, vyšlo v č. 1/2017 Finančního zpravodaje, rozeslaném dne 26. 1. 2017, s účinností od 2. 1. 2017.

Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, vyšel v částce 8/2017 Sb., rozeslané dne 6. 2. 2017, s účinností od 21. 2. 2017.

Pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst

Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, kterým se stanoví pravidla pro systemizaci služebních a pracovních míst financovaných z evropských fondů z hlediska doby, na kterou jsou zřizována, vyšel v částce 2/2017 Sb. služeb. předpisů náměstka MV pro státní službu, rozeslané dne 9. 2. 2017, s účinností od 10. 2. 2017.

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 3/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 11/2017 Sb., rozeslané dne 14. 2. 2017, s účinností od 1. 3. 2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 3. 2017 do 13. 4. 2017
Změny v právních předpisech za období od 13. 4. 2017 do 17. 5. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2017 do 21. 6. 2017
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
460/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
2/2017 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
5/2017 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
3/2017 Sb.m.s. o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
159/2006 Sb. o střetu zájmů
14/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
586/1992 Sb. o daních z příjmů
25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
3/2017 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek