Změny v právních předpisech za období od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017 v částkách od 15/2017 do 28/2017.

Vyhláška o struktuře oznámení podle zákona o střetu zájmů

Vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů, vyšla v částce 28/2017 Sb., rozeslané dne 17. 3. 2017, s účinností od 1. 9. 2017.

Změna nařízení vlády o oborech s maturitou z matematiky

Nařízení vlády č. 71/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, vyšlo v částce 24/2017 Sb., rozeslané dne 6. 3. 2017, s účinností od 21. 3. 2017.

Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace a dalších zákonů

Zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 22/2017 Sb., rozeslané dne 6. 3. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 21/2017 Sb., rozeslané dne 3. 3. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Změna insolvenčního zákona

Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyšel v částce 21/2017 Sb., rozeslané dne 3. 3. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, vyšel v částce 21/2017 Sb., rozeslané dne 3. 3. 2017, s účinností od 31. 5. 2017.

Vyhláška o vzoru služebního průkazu FAÚ

Vyhláška č. 53/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu, vyšla v částce 19/2017 Sb., rozeslané dne 28. 2. 2017, s účinností od 1. 4. 2017.

Změna nařízení vlády o přijetí do služebního poměru na dobu určitou

Nařízení vlády č. 44/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, vyšlo v částce 15/2017 Sb., rozeslané dne 20. 2. 2017, s účinností od 7. 3. 2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 3. 2017 do 13. 4. 2017
Změny v právních předpisech za období od 13. 4. 2017 do 17. 5. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2017 do 21. 6. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 6. 2017 do 31. 7. 2017
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související předpisy

79/2017 Sb. o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
159/2006 Sb. o střetu zájmů
445/2016 Sb. o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
71/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
67/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
63/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
307/1999 Sb. , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla )
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
64/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
53/2017 Sb. o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
44/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
137/2015 Sb. o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty