Změny v právních předpisech za období od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016 v částkách od 175/2016 do 186/2016.

Změna vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory („Lesní školky“)

Vyhláška č. 465/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., vyšla v částce 186/2016 Sb., rozeslané dne 30.12.2016, s účinností od 14.1.2017.

Změna zákona o účetnictví

Zákon č. 462/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 185/2016 Sb., rozeslané dne 30.12.2016, s účinností od 1.1.2017.

Změna zákona o obchodních korporacích

Zákon č. 458/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vyšel v částce 185/2016 Sb., rozeslané dne 30.12.2016, s účinností od 14.1.2017.

Změna zákona o daních z příjmů

Zákon č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 183/2016 Sb., rozeslané dne 29.12.2016, s účinností od 1.1.2017.

Nařízení vlády k normativním nákladům na bydlení

Nařízení vlády č. 49/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, vyšlo v částce 182/2016 Sb., rozeslané dne 27.12.2016, s účinností od 1.1.2017.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016

Sdělení MPSV č. 448/2016 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti, vyšlo v částce 181/2016 Sb., rozeslané dne 27.12.2016, s účinností od 27.12.2017.

Stravné, náhrady za použití motorových vozidel a ceny PHM

Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, vyšla v částce 179/2016 Sb., rozeslané dne 23.12.2016, s účinností od 1.1.2017.

Nařízení o úpravě náhrady

Nařízení vlády č. 433/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady), vyšlo v částce 177/2016 Sb., rozeslané dne 23.12.2016, s účinností od 23.12.2016.

Změna nařízení o služebních tarifech pro vojáky z povolání

Nařízení vlády č. 427/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 175/2016 Sb., rozeslané dne 23.12.2016, s účinností od 1.1.2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 30. 12. 2016 do 14. 2. 2017
Změny v právních předpisech za období od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017
Změny v právních předpisech za období od 22. 3. 2017 do 13. 4. 2017
Změny v právních předpisech za období od 13. 4. 2017 do 17. 5. 2017
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související předpisy

465/2016 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
343/2009 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
462/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
563/1991 Sb. o účetnictví
458/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
454/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
586/1992 Sb. o daních z příjmů
49/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
448/2016 Sb. o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
433/2016 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
427/2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
59/2015 Sb. o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty