Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2017 do 21. 6. 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 22. 5. 2017 do 21. 6. 2017 v částkách od 52/2017 do 63/2017.

Změna vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 173/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 63/2017 Sb., rozeslané dne 21. 6. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Vyhláška o provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob

Vyhláška č. 172/2017 Sb., o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti, vyšla v částce 63/2017 Sb., rozeslané dne 21. 6. 2017, s účinností od 1. 7. 2017

Daňový balíček

Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, vyšel v částce 61/2017 Sb., rozeslané dne 16. 6. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Změna NV o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 60/2017 Sb., rozeslané dne 13. 6. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 KSVS

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 165/2017 Sb., o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, vyšlo v částce 58/2017 Sb., rozeslané dne 7. 6. 2017, s účinností od 7. 6. 2017.

Sdělení MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 155/2017 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně, vyšlo v částce 53/2017 Sb., rozeslané dne 23. 5. 2017, s účinností od 23. 5. 2017.

Zákon a zahraniční službě

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), vyšel v částce 52/2017 Sb., rozeslané dne 22. 5. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Změna zákona o nemocenském pojištění

Zákon č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 52/2017 Sb., rozeslané dne 22. 5. 2017, s účinností od 1. 2. 2018.

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zákon č. 145/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 52/2017 Sb., rozeslané dne 22. 5. 2017, s účinností od 6. 6. 2018.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 6. 2017 do 31. 7. 2017
Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017
Změny v právních předpisech za období od 15. 9. 2017 do 19. 9. 2017
Změny v právních předpisech za období od 2. 10. 2017 do 19. 10. 2017
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021

Související otázky a odpovědi

Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

173/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
172/2017 Sb. o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
168/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
165/2017 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
155/2017 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
150/2017 Sb. o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
148/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
145/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů