Změny v právních předpisech za období od 22. 6. 2017 do 31. 7. 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 22. 6. 2017 do 31. 7. 2017 v částkách od 64/2017 do 81/2017.

Změna zákona o pobytu cizinců

Zákon č. 222/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 81/2017 Sb., rozeslané dne 31. 7. 2017, s účinností od 15. 8. 2017.

Změna zákona o zaměstnanosti

Zákon č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 74/2017 Sb., rozeslané dne 14. 7. 2017, s účinností od 29. 7. 2017.

Změna zákona o důchodovém pojištění

Zákon č. 203/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 72/2017 Sb., rozeslané dne 12. 7. 2017, s účinností od 13. 7. 2017.

Změna zákona o specifických zdravotních službách

Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyšel v částce 72/2017 Sb., rozeslané dne 12. 7. 2017, s účinností od 1. 11. 2017.

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 72/2017 Sb., rozeslané dne 12. 7. 2017, s účinností od 1. 9. 2017.

Změna zákona o státní sociální podpoře

Zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyšel v částce 72/2017 Sb., rozeslané dne 12. 7. 2017, s účinností od 1. 10. 2017.

Změny zákonů v souvislosti s přijetím zákonů o přestupcích

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, vyšel v částce 66/2017 Sb., rozeslané dne 28. 6. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Změna nařízení vlády o obsahových náplních živností

Nařízení vlády č. 178/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 65/2017 Sb., rozeslané dne 26. 6. 2017, s účinností od 1. 8. 2017.

Změna nařízení vlády o služebních tarifech vojáků z povolání

Nařízení vlády č. 175/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 64/2017 Sb., rozeslané dne 22. 6. 2017, s účinností od 1. 7. 2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 18. 8. 2017 do 15. 9. 2017
Změny v právních předpisech za období od 15. 9. 2017 do 19. 9. 2017
Změny v právních předpisech za období od 2. 10. 2017 do 19. 10. 2017
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související předpisy

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
222/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
206/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
203/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
202/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
200/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
251/2016 Sb. o některých přestupcích
178/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností
175/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
59/2015 Sb. o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty