Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)

Vydáno: 18 minut čtení

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2022 Sb. dne 13. 4. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo prostřednictvím svého sdělení o uložení Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na roky 2021–2022 ze dne 29. ledna 2021, který byl uzavřen dne 31. ledna 2022 mezi Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2022 Sb. dne 26. 4. 2022

V reakci na evropské nařízení byla přijata úprava panevropského osobního penzijního produktu (PEPP). Jeho hlavním účelem je poskytnutí alternativy k penzijním produktům, a to především pro občany EU, kteří využívají volného pohybu mezi státy, z důvodu nepřenositelnosti penzijních systémů jednotlivých států. PEPP je doplňkovým dobrovolným penzijním produktem, který nijak nezasahuje do existujícího spoření ve svých domovských státech.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2022 Sb. dne 29. 4. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2022 Sb. dne 29. 4. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí svým sdělením informovalo, že rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 částka 37 839 Kč.

Přehled stavu projednávaných předpisů

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti