Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)

Vydáno: 18 minut čtení

Vyhlášené předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2022 Sb. dne 13. 4. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo prostřednictvím svého sdělení o uložení Dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na roky 2021–2022 ze dne 29. ledna 2021, který byl uzavřen dne 31. ledna 2022 mezi Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2022 Sb. dne 26. 4. 2022

V reakci na evropské nařízení byla přijata úprava panevropského osobního penzijního produktu (PEPP). Jeho hlavním účelem je poskytnutí alternativy k penzijním produktům, a to především pro občany EU, kteří využívají volného pohybu mezi státy, z důvodu nepřenositelnosti penzijních systémů jednotlivých států. PEPP je doplňkovým dobrovolným penzijním produktem, který nijak nezasahuje do existujícího spoření ve svých domovských státech.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2022 Sb. dne 29. 4. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2022 Sb. dne 29. 4. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí svým sdělením informovalo, že rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele je pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 částka 37 839 Kč.

Přehled stavu projednávaných předpisů