Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)

Vydáno: 20 minut čtení

Vyhlášené předpisy

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 115/2022 Sb. dne 10. 5. 2022

Vyhláška vymezuje některé podrobnosti v souvislosti s přijetím zákona o Panevropském penzijním produktu (PEPP). Stanovuje zejména náležitosti žádosti o registraci a zrušení registrace PEPP, informační povinnost poskytovatelů a distributorů PEPP včetně rozsahu odborných znalostí a dovedností vyžadovaných k poskytování tohoto produktu.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 116/2022 Sb. dne 13. 5. 2022

V souvislosti s více než 30% nárůstem cen pohonných hmot Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím své vyhlášky zvýšilo průměrnou cenu pohonných hmot. Ta bude nově za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů činit 44,50 Kč (z původních 37,10 Kč) a za 1 litr motorové nafty 47,10 Kč (z původních 36,10 Kč).

Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2022 Sb. dne 25. 5. 2022

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2022 Sb. dne 25. 5. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty