Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP: Petr Markl

14. díl

Tento díl seriálu představuje pana Petra Markla. Čtenáři se s ním mohou potkat na seminářích a prezentacích, kde představuje produkt své firmy, aplikaci RISCON. Tato aplikace slouží ke zpracování dat a vedení agendy v oblasti BOZP a PO u zaměstnavatele. Účelem tohoto článku nemá být prezentace produktu, ale osobnosti. Jak se tedy dívá na obor bezpečnosti práce „bezpečák-programátor“?

Co Vás přivedlo k oboru BOZP?

K oboru BOZP mě přivedla v podstatě náhoda. Bylo to v roce 1993, kdy jsme jako personální oddělení údržby v litvínovském Chemopetrolu byli vyčlenění jako privátní personální agentura. V té době velkých změn byli zahrnuti do toho vyčleňovaného oddělení i dva bezpečnostní technici, kteří v mateřském podniku měli svůj vlastní odbor. Na „nové“ údržbě takový odbor nebyl, tudíž je „přilepili“ k nám, a tak jsem se díky nim začal s touto problematikou seznamovat, i když to s mými úkoly v té době moc nesouviselo. Po dvou letech, v září 1995 jsme z té agentury odešli a začal jsem budovat vlastní firmu orientovanou právě na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární prevenci. Takových firem tehdy vznikala spousta.

Jaké byly Vaše profesní začátky?

Když to tak s odstupem času hodnotím, dneska se tomu usmívám, ale muselo to být hrůzostrašné. Z velkého podniku jsme byli zvyklí na interní pravidla, a že tam venku platí obecná legislativa, nám docházelo tak trochu se zpožděním.

Zkušenější kolegové díky svým kontaktům získávali stále více zákazníků, až jsme došli do bodu, kdy jsme každého z nich mohli navštívit tak jednou za měsíc a začal jsem zjišťovat, že takto možná dáme dohromady nějakou kontrolu a záznam o školení, ale skutečná prevence nám uniká.

Dodnes si vzpomínám na děsný zážitek, když jsem měl poprvé po absolvování základního kurzu v Domě techniky v Ústí nad Labem školit zaměstnance jednoho gymnázia, tedy učitele, školníka a pár administrativních zaměstnanců. Měl jsem postupovat podle tehdy ještě kolegou zpracovaných materiálů, které jsem před tou skupinou kantorů četl. Bylo to dlouhé, nezáživné a nejhorší na tom bylo, že jsem už v průběhu toho čtení věděl, že jim říkám nesmysly, se kterými se při své práci nikdy nepotkají.

Nicméně i tahle zkušenost byla k něčemu dobrá. Informace pro zaměstnance musí být srozumitelné těm, jimž jsou sdělovány, a také se musí týkat jejich práce a pracoviště. Tedy přesně tak, jak mimo jiné stanoví současný zákoník práce.

Bohužel i dnes, tedy téměř 30 let poté, se ale potkávám s podobnými potížemi. Stává se, že se na nás obrátí zákazník s poznatkem, že současný dodavatel služeb BOZP na něj nemá moc času a vůbec to celé vypadá nějak divně. Do pár minut, když se podívám na některé školící materiály, je jasné, proč jsou divné a proč se s nimi nepracuje. Mnohdy jde o přebásněné právní předpisy obsahující mnoho balastních informací a na druhou stranu postrádajících zásadní informace, instrukce a pokyny, které postihují to, co příslušní zaměstnanci v dané organizaci provádějí.

Jaká byla Vaše profesní kariéra?

Tak má profesní kariéra stále probíhá a doufám, ještě nějaký čas probíhat bude. Je mi něco přes jedna padesát, tudíž bych měl mít ještě něco před sebou. V každém případě vím, že už zcela jiný obor nejspíš dělat nebudu.

Co se odehrávalo doposud, lze jedním slovem označit za „pestré“. Na přelomu tisíciletí jsem se díky svému členství v American Industrial Hygiene Association začal pohybovat kolem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnicích, a to mi zůstalo do dneška. Prošel jsem bezpočet firem malých i velkých, zpracovatelských, zemědělských, výrobních, vývojových v tuzemsku i v zahraničí. Zkušeností je tedy celá řada, nicméně jeden se musí pořád učit. Legislativa se mění pod rukama a je nutné počítat s tím, že člověk nikdy nebude vědět i v tom našem oboru všechno.

S tím souvisí i má zkušenost bohužel s několika smrtelnými úrazy, ke kterým došlo buď u některé z organizací, u nichž působíme nebo jím poskytujeme podporu, nebo u těch, které se na nás obrátily až poté, co k tomu došlo. Bohužel stačilo málo a k drtivé většině vůbec nemuselo dojít. Společným jmenovatelem jejich příčin je obvykle zbytečný spěch, usnadňování si práce na úkor bezpečnosti a nerespektování hrozících nebezpečí, byť si jich úrazem postižený zaměstnanec musel být vědom.

Pár skutečností, které mě u BOZP drží, jsou ty, že můžete prostřednictvím skutečné prevence chránit zdraví a životy lidí, jde dále o multioborovou disciplínu, kde je možnost a současně nutnost stále se učit něco nového.

Ač se tomuto oboru věnuji již pěknou řádku let, druhou polovinu dosavadní profesní kariéry vytěžuje také práce na vývoji databázové aplikace, do které promítáme své provozní zkušenosti a jejímž smyslem je v podnicích pomáhat k lepši prevenci a vedoucím zaměstnancům usnadňovat starosti s agendou. Jako vedlejší produkt pak umí tato aplikace vedení těchto organizací poskytnout konkrétní data pro další rozhodování a směrování prevence. Zároveň se snažíme celou řadu procesů, kde je to možné, automatizovat nebo alespoň poloautomatizovat. Příkladem může být to, že třeba zápisem vstupní pracovně lékařské prohlídky aplikace dokáže automaticky založit záznam zaměstnance, vytvořit pro něj plán preventivních lékařských prohlídek, nastavit správný individuální plán výcviku a školení pro tohoto nového zaměstnance.

Na jaké výsledky své práce v BOZP jste nejvíce hrdý?

Jednak je to asi mravenčí ale nejspíše záslužná činnost pro naše klienty, což se projevuje třeba sníženou mírou úrazovosti ve srovnání s minulostí ale také i významnou úsporu času jednotlivým vedoucím, kteří je mohou jinak smysluplně využít.

Další poměrně častou situací, která mě potěší, je obvykle závěrečný meeting po skončení externího auditu jakoukoliv certifikační organizací. Auditoři náš přístup chválí a způsob využití naší aplikace pro oblast prevence hodnotí tak, že nic takového jinde neměli možnost vidět.

V neposlední řadě je to ta naše aplikace jako taková. Jednak mě její vývoj baví, mnoha lidem v mnoha firmách to pomáhá řešit denní drobné záležitosti, a nakonec je to možné využívat i jako službu prostřednictvím cloudového řešení. Sám jsem překvapen, že zákazníci, kteří skutečně začnou aplikaci využívat, od ní zpravidla neodcházejí. Ti, co ji používat přestali, by se dali spočítat na prstech jedné ruky a obvykle to bylo způsobeno vnějšími vlivy jako je konec samotné firmy nebo korporátní diktát nutící společnosti využívat software, jejž daná organizace využívá celosvětově (někde zůstáváme nadále i přes tento diktát).

V konkrétních číslech se jedná o stovky organizací dohromady čítající desítky tisíc zaměstnanců a miliony nejrůznějších záznamů týkajících se oblasti BOZP, požární prevence, ochrany životního prostředí či řízení firem v dalších oblastech.

V době, kdy jsme tuto aplikaci začali vyvíjet v podstatě podruhé, protože původní vývojové prostředí bylo jeho poskytovatelem zrušeno, jsme se i přes velké obavy pustili cestou databáze Oracle, což znamenalo na naše poměry obrovský náklad na licence a technické vybavení. Dnes jsme rádi, že jsme do toho šli a můžeme dnes našim zákazníkům poskytnout poměrně komplexní nástroj pro každodenní použití pokrývající celou řadu agend, a to v případě cloudového řešení za cenu akceptovatelnou pro každou firmu bez ohledu na její velikost.

Čemu se aktuálně věnujete?

Abych se přiznal, publikační činnosti se momentálně nevěnuji a přednášky nebo semináře byly díky pandemické situaci odloženy. Jistě, přednášky lze organizovat i online, ale osobní kontakt je osobní kontakt.

Jinak se momentálně mimo poradenskou činnost věnuji vývoji dalších funkcí naší aplikace tak, aby na kliknutí třeba uměla zjistit, koho přesně je třeba seznámit s konkrétními nebezpečími, riziky a opatřeními, pokud v nich udělám nějakou změnu, nebo integraci možností konkrétně cíleného online školení, pokud to v dané oblasti lze provést a současně možnosti online testování zaměstnanců na právě proškolené téma. Po těchto funkcích naši zákazníci často volají právě v dnešní době, kdy je mobilita a možnost shromažďování osob při školení částečně omezena a externí e-learningový systém není propojen s databází zaměstnavatele.

Členství v odborných organizacích a veřejné vystupování v oboru BOZP?

Kromě svého členství v American Industrial Hygiene Association nejsem nikde organizován a docela se mi zamlouvá ta pozice kdesi v zákulisí. Navíc na nějaké časté vystupování mi i tak nezbývá moc času.

Jak hodnotíte současnou situaci v oboru BOZP?

Co na to říct. Domnívám se, že situace v oboru BOZP je v různých organizacích různá. Někde je dobrá, někde horší a někde bohužel zoufalá. Větší podniky s odborníky, kteří se dané oblasti věnují alespoň na půl úvazku, je situace obvykle lepší. Jak už jsem ale dříve uvedl, pořád se potkáváme se situacemi, kdy si menší organizace nechá agendu BOZP zpracovat „na zakázku“, zaplatí za to menší nebo větší obnos a vzhledem k povaze výsledku je to obvykle zasunuto do šanonu a šanon do police. Je to mnohdy škoda, protože místní vedoucí, byť bez odborné způsobilosti v prevenci rizik, by rádi leccos zlepšili, kdyby dostali účinnou a jasnou pomoc, a nikoliv jen x desítek stran téměř nic neříkajícího textu. K podobnému zjištění jsem nedospěl určitě sám. Když občas čtu v BHP např. články pana Ing. Valy, různé průzkumy dospívají k podobným závěrům.

Kde vidíte největší problémy nebo naopak silné stránky?

Asi největší problém vidím v tom, že se celá řada kolegů snaží dospět k výsledkům identifikace nebezpečí a hodnocení rizik tak, že využije nějaké prefabrikované řešení, a to co možná nejrychlejší cestou bez nějakých větších korekcí ve smyslu odražení skutečných reálií konkrétní práce a pracovního prostředí. Vím, že je to obtížné a zdlouhavé, ale bez znalosti těchto reálií je jakékoliv další školení nebo směrnice obvykle odsouzena k nepoužívání.

Jinak za ty roky, co v oblasti BOZP působím, došlo k výraznému posunu v oblasti sortimentu a kvality ochranných prostředků a celé řady dalších produktů a dílčích řešení pomáhajících nejen k lepší a pohodlnější ochraně zaměstnanců, ale i ke zvýšení pohodlí nebo produktivity.

Máte nějaké návrhy na zlepšení dané situace?

Jakékoliv trvalé zlepšení lze docílit obvykle nějakou systémovou změnou. Legislativy je hodně a osobně neznám nikoho, kdo by se v té pracovně bezpečnostní na 100 % orientoval, mně určitě nevyjímaje.

Co si myslím, a říkám to již více než 20 let, je to, že chybí nějaký systém celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP. Dnes je potřeba jednou za 5 let projít zkouškou, která je více nebo méně stejná, ale nikoho to nenutí průběžně rozšiřovat a zdokonalovat své znalosti a dovednosti. K těmto zkouškám bych uvítal třeba systém, který by nutil za pětileté období nasbírat určitý počet udržovacích bodů účastí na nějakém školení nebo výcviku. Tato školení by musela být zase nějak akreditována a jejich kvalita průběžně sledována s tím, že absolvování každého by znamenalo přičtení určitého počtu udržovacích bodů. Zaměření semináře ať si každý vybere na komerční bázi sám podle toho, co potřebuje nebo v jaké dílčí oblasti se chce dále rozvíjet.

Chcete na závěr něco vzkázat našim čtenářům?

Stát se praktikující odborně způsobilou osobou v prevenci rizik je šancí být respektovaným partnerem pro vedení nejrůznějších organizací. Je ale na každém z nás, jak se k takové šanci postavíme. Je třeba pamatovat na to, že to, co v životě za něco stojí, obvykle není jednoduché a snadné.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v další práci.

Klíčová slova

Související články