Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)

Vydáno: 19 minut čtení

Vyhlášené předpisy

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 142/2022 Sb. dne 8. 6. 2022

Tento zákon přináší zrušení silniční daně pro většinu vozidel. Nově budou silniční daň platit pouze těžké nákladní automobily nad 12 tun, a i pro tato vozidla dojde k poklesu daňové zátěže. Zákon rovněž upravuje podporu nízkoemisní mobility v zákoně o daních z příjmů. V případě bezplatného poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla (např. elektromobilu či vozidla kombinujícího spalovací motor a elektromotor) zaměstnavatele zaměstnanci k používání ke služebním i soukromým účelům dojde ke snížení procentuální částky vstupní ceny z 1 % na 0,5 % (ze které se stanoví výše příjmu ze závislé činnosti, který zaměstnanci v souvislosti s tímto poskytnutím plyne).

Je otázkou, zda a jakým způsobem budou na tuto změnu reagovat zaměstnavatelé, neboť pro samotné zaměstnance užívání daných vozidel bude představovat úsporu. Mimo to je nezbytné důsledně prověřit, zda dané vozidlo opravdu naplní kritéria pro „nízkoemisnost“.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2022 Sb. dne 8. 6. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo prostřednictvím svého sdělení o uložení následujících dokumentů:

  • Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené dne 29. listopadu 2021 mezi Odborovým svazem KOVO a Asociací leteckých a kosmických výrobců z. s.;
  • Dodatku č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 17. října 2017, který byl uzavřen dne 29. března 2022 mezi Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu
  • Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019–2024 ze dne 2. dubna 2019, který byl uzavřen dne 4. dubna 2022 mezi Odborovým svazem Stavba České republiky, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

Nařízení

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty