137/2022 Sb. o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

Schválený:
137/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2022
o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Vláda stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., a podle § 2 odst. 8 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb.:
 
§ 1
(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007 Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., (dále jen "příplatek"), přiznané před 1. zářím 2022 se zvyšují o 5,2 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. srpnu 2022.
(2) Příplatky přiznávané v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od něhož je příplatek přiznán, o 5,2 % částky příplatku, která náleží ke dni, od něhož je příplatek přiznán, a to po jejich zvýšení podle nařízení vlády č. 36/2022 Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022.
(3) Částka příplatku se po zvýšení podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty