Benefity pro obchodní partnery

Plné znění otázky

Společnost zvažuje možnost nakoupit povolenky k lovu, které by poskytovala zaměstnancům obchodních partnerů jako benefity. Náklady na pořízení povolenky by byly nedaňové, DPH by se neuplatnilo. Nevíme, zda tento benefit by u zaměstnance obchodního partnera nepodléhal zdanění.

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Kvalifikační dohoda
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Koučování zaměstnanců, jeho cíle a metody
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Nařízení vlády č. 303/2022 Sb.: změna teploty na pracovišti
Otázky související s prováděním školení zaměstnanců-Ukrajinců o BOZP
Nepřípustný souběh ve zdravotním pojištění
Řešení úrazů vzniklých při home office
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Notifikační povinnosti agentury práce podle zákona o zaměstnanosti
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Jak pomoci zaměstnancům předejít vyhoření
OECD: Mzda pohledem zaměstnance a zaměstnavatele
Stres na pracovišti a stres management v pracovním prostředí
Správný rozvrh pracovní doby chrání zdraví zaměstnanců
Inteligentní systémy pro monitorování BOZP
Gamifikace v oblasti získávání, výběru i vzdělávání zaměstnanců

Související otázky a odpovědi

Sleva dle § 35 ZDP - zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením
Zvláštní způsob určení platového tarifu
Ukončení pracovního poměru
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Porušování etického kodexu
Náhrada nákladů za home office - odvody
Lékařská periodická prohlídka
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Insolvence
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Účtování zboží
Zaměstnanci nerezidenta
Sleva na děti - potvrzení druhého z poplatníků
Dezinfekční sprej pro pracovní obuv jako daňově uznatelný náklad
Povinnost absolvovat preventivní lékařské prohlídky
Pronájem služebního bytu zaměstnanci
Krácení dovolené
Dohoda o provedení práce - obsahové náležitosti

Související předpisy

§ 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů