Příspěvek na dovolenou

Plné znění otázky

Společnost poskytuje jednateli příspěvek na dovolenou/rekreaci ve výši 20 000 Kč ročně v nepeněžní formě, je sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce jednatele. Pro společnost je to nedaňový náklad a u jednatele příjem osvobozený od daně z příjmu. Je možné za příspěvek na dovolenou považovat úhradu faktury za ubytování v hotelu, který si v místě pobytu vybral, nebo lodní lístek (doklady budou vystavené na jméno společnosti a hrazeny firemní platební kartou)? Nebo je nutné, aby bylo zakoupeno jako zájezd přes cestovní kancelář a hrazeno bankovním převodem?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia
Zaměstnanecké benefity zaměřené na volný čas zaměstnance
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Z dotazů plátců daně z příjmů ze závislé činnosti
Cestovní náhrady jednatelů
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Překážky v práci
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Stravenkový paušál
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Zaměstnavatel plátcem pojistného: jak se stát dlužníkem zdravotní pojišťovny
Společníci a jednatelé jako zvláštní skupina zaměstnanců ve zdravotním pojištění
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Subjekty bez minima ve zdravotním pojištění
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Stravování zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s. r. o.

Související otázky a odpovědi

Vzdělávání manažera
Jednatel bez odměny - benefity
Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění
Výkon funkce jednatele
Použití firemního automobilu pro soukromé použití
Soukromé využívání služebního vozidla jednatelem
Jediný společník a jednatel v s. r. o. - pracovní poměr
Jednočlenné s. r. o.
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Stravenky
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
COVID - program antivirus a náhrady odměny jednatele
Druhá dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
ELDP za rok 2019
Usnesení vlády a koronavirus
Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela
Odměna jednatele a nemoc

Související předpisy

§ 6. 9. d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů