Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019 v částkách od 17/2019 do 28/2019.

Změna vyhlášky stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Vyhláška č. 67/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu, vyšla v částce 28/2019 Sb., rozeslané dne 8. 3. 2019, s účinností ode dne, kdy pro Spojené království Velké Británie a Severního Irska přestanou být použitelné Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.

Změna seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 62/2019 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, vyšlo v částce 24/2019 Sb., rozeslané dne 28. 2. 2019, s účinností od 28. 2. 2019.

Sdělení MPSV o uložení KDVS

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 53/2019 Sb., o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně, vyšlo v částce 21/2019 Sb., rozeslané dne 21. 2. 2019, s účinností od 21. 2. 2019.

Změna zákona o sociálních službách

Zákon č. 47/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 19/2019 Sb., rozeslané dne 15. 2. 2019, s účinností od 15. 2. 2019.

Změna školského zákona

Zákon č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 19/2019 Sb., rozeslané dne 15. 2. 2019, s účinností od 15. 2. 2019.

Změna vyhlášky o náležitostech formulářů žádosti o výpis z Rejstříku trestů

Vyhláška č. 43/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků, vyšla v částce 18/2019 Sb., rozeslané dne 15. 2. 2019, s účinností od 16. 2. 2019.

Změna zákona o Rejstříku trestů

Zákon č. 42/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, vyšel v částce 18/2019 Sb., rozeslané dne 15. 2. 2019, s účinností od 16. 2. 2019.

Sdělení MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 41/2019 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně, vyšlo v částce 17/ /2019 Sb., rozeslané dne 15. 2. 2019, s účinností od 15. 2. 2019.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (5. 3. 2019 - 3. 4. 2019)
Pracovněprávní aktuality (5. 2. 2019 - 4. 3. 2019)
Pracovněprávní aktuality (8. 1. 2019 - 4. 2. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024

Související předpisy

67/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
429/2010 Sb. stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
28/2019 Sb. o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
62/2019 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
24/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
53/2019 Sb. o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
21/2019 Sb. o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
108/2006 Sb. o sociálních službách
47/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
19/2019 Sb. ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
46/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
43/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
227/2016 Sb. o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
18/2019 Sb. o vydání cenového rozhodnutí
269/1994 Sb. o Rejstříku trestů
42/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
41/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně