24/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019

Schválený:
24/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. ledna 2019
o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výsledky opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí, konaného dne 26. ledna 2019, vyhlášeného sdělením Ministerstva vnitra č. 267/2018 Sb.
Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky opakovaného hlasování:
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo:        2
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů:          698
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:         521
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí:            22
  v tom podle volebních stran:
  47 Komunistická strana Čech a Moravy                   6
  90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem        16
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž
  bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
  seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):
     nevyskytlo se,
  seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené
  lhůtě (§ 43 odst. 2):
     nevyskytlo se.
Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019