429/2010 Sb. stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

Schválený:
429/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2010
stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Změna: 67/2019 Sb.
Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:
 
§ 1
O udělení víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, je oprávněn požádat cizinec, který je státním příslušníkem země uvedené v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 462/2008 Sb., kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, se zrušuje.
 
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:
Mgr. John v. r.
 
Příloha
Seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o udělení víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému anebo trvalému pobytu i na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt
1. Albánská republika,
2. Andorské knížectví,
3. Antigua a Barbuda,
4. Argentinská republika,
5. Australské společenství,
6. Bahamské společenství,
7. Barbados,
8. Bolívarovská republika Venezuela,
9. Bosna a Hercegovina,
10. Brazilská federativní republika,
11. Brunejský sultanát,
12. Federace Sv. Kryštofa a Nevise,
13. Guatemalská republika,
14. Honduraská republika,
15. Chilská republika,
16. Izraelský stát,
17. Japonsko,
18. Kanada,
19. Korejská republika,
20. Kostarická republika,
21. Makedonská republika,
22. Malajsie,
23. Mauricijská republika,
24. Monacké knížectví,
25. Nikaragujská republika,
26. Nový Zéland,
27. Panamská republika,
28. Paraguayská republika,
29. Republika Černá Hora,
30. Salvadorská republika,
31. Sanmarinská republika,
32. Seychelská republika,
33. Singapurská republika,
34. Spojené království Velké Británie a Severního Irska,
35. Spojené státy americké,
36. Spojené státy mexické,
37. Srbská republika,
38. Svatý stolec,
39. Tchaj-wan,
40. Uruguayská východní republika,
41. Zvláštní administrativní oblast Hongkong,
42. Zvláštní administrativní oblast Macao.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019