Průměrná mzda zvyšuje v roce 2023 náhrady za pracovní úrazy

Průměrná mzda neovlivňuje jen koupěschopnost obyvatel, ale zasahuje též do pracovněprávní sféry, zejména do oblasti zaměstnanosti. Pro tyto účely vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě šetření Českého statistického úřadu průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Pro rok 2023 je to průměrná mzda za toto období v roce 2022. Byla vyhlášena sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 426/2022 Sb. a je pro účely zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve výši 39 306 Kč. Ve stejné výši je vyhlášena sdělením MPSV č. 425/2022 Sb. pro účely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Jak se nová výše průměrné mzdy pro rok 2023 promítá do pracovněprávních předpisů a tím zvyšuje pracovněprávní nároky zaměstnanců v oblasti náhrady škody za pracovní úrazy?

Jednorázová…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků