Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet

Vydáno: 12 minut čtení

Říká se, že ve firmách, kde se nedostává pozornosti otázkám bezpečnosti práce, tam tiká časovaná bomba. Obvykle to mívá stejné příčiny - snaha o úspory. Podívejme se na to, jak to leckde chodí, očima některých zaměstnavatelů.

Nejprve se ušetří na bezpečnostním technikovi (tj. osobě odborně způsobilé v prevenci rizik), takže se řádně nevyhodnotí pracovní rizika a nevypracuje se tedy ani potřebná dokumentace BOZP. Dále se ušetří na materiálu a pracovním vybavení. Kupovat nové vybavení, provádět revize technických zařízení, zlepšovat pracovní prostředí? Zbytečný luxus, bez kterého se přece obejdeme. Ochranné pracovní prostředky? Nač by zaměstnancům vlastně měly být? Mají přece vlastní oděv i obuv. Dále úspory pokračují směrem k zaměstnancům samým. Myslíte si, že je zapotřebí školit je, posílat na lékařské prohlídky nebo očkovat? Ale kdeže! Navíc přeci platí, že neinformovaný zaměstnanec je bezproblémový zaměstnanec. Nesporně je ještě spousta dalších věcí, na kterých by se dalo leccos ušetřit. Co třeba plastové stahovací pásky? Stojí sice pár korun, ale není zbytečné je kupovat, když můžeme použít už použité? Myslíte si, že to, co jste si právě přečetli, je imaginace ze zlého snu? I kdepak. Takové věci se skutečně dějí a nakonec vedou až k tragickým následkům. Nejinak tomu bylo i v případě jednoho „eseróčka“, kde jednatelé totálně rezignovali na plnění svých povinností s cílem ušetřit z jejich pohledu zbytečné náklady.

Popis události

Na případ, o kterém zde bude tentokráte pojednáno, jsme krátce odkázali v jednom z dřívějších čísel časopisu.1) Nyní si probereme podrobněji událost samotnou i pochybení jejích aktérů. Úraz se stal mladému studentovi (říkejme mu Patrik), který brigádně vypomáhal ve firmě podnikajíc

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIV. Úraz zaměstnance v důsledku jeho propadnutí konstrukcí z PUR panelů
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XIII. Zavalení cizí osoby při bouracích pracích
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XII. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie motorového vozíku
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XI. Úraz zaměstnance na vrtné soupravě
Pojízdné kruhové stoličky
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XX. Pád zdviženého vozu metra s následkem zranění dvou pracovníků
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Krácení dovolené, pracovní úraz
Náhrada za pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti
Ohlášení pracovního úrazu OIP
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Ohrožení nemocí z povolání
Zákonné pojištění jednatele
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Pracovní úraz

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
40/2009 Sb. trestní zákoník