Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVII. Sražení chodce vozidlem s právem přednosti jízdy

Vydáno: 11 minut čtení

Jak známo, vozidla integrovaného záchranného systému (IZS) jsou vybavena zvláštním výstražným světlem modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení. V poslední době je, bohužel, slyšíme a vidíme jezdit poměrně často. Ať již za účelem hašení vzniklých požárů, nebo například poskytnutí urgentní lékařské pomoci, vyjíždějí vozidla IZS na pomoc lidem. A jelikož je jejich hlavním účelem záchrana lidských životů, mají zákonem stanovená určitá práva (a povinnosti), mezi která patří mimo jiné i právo přednostní jízdy, a to i na přechodech pro chodce.

V praxi to znamená, že i když na přechodu pro chodce svítí chodcům zelená, tak při zpozorování blížícího se vozidla IZS (se zapnutými majáky a sirénou) nesmí chodec na přechod vstoupit až do okamžiku, kdy vozidlo IZS přechod přejede. Pakliže se již chodec na přechodu pro chodce nachází a zpozoruje blížíce se vozidlo IZS, musí přechod urychleně opustit tak, aby nedošlo ke kolizi. Tento případ popisuje vznik smrtelné dopravní nehody právě za této specifické situace. Aktérem tohoto případu byla na straně jedné chodkyně, která vstoupila na přechod pro chodce v době, kdy k němu přijíždělo vozidlo IZS se zapnutými majáky i sirénou, a na straně druhé řidič tohoto vozidla.

Popis události

V dubnu roku 2018 v pozdních večerních hodinách srazilo v Praze vozidlo IZS se zapnutým zvláštním výstražným světlem modré barvy, doplněným o zvláštní výstražné zvukové znamení, na vyznačeném přechodu pro chodce chodkyni, která přes něj v inkriminovanou chvíli přecházela. Při této dopravní nehodě utrpěla těžká zranění, kterým po převozu do nemocnice podlehla. U řidiče byla Policií ČR provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla na místě zjiště

Související dokumenty

Související články

Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXVI. Zanedbání povinností vedoucí příměstského tábora s následkem vzniku těžkých popálenin u tří dětí
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXV. Úmrtí zaměstnance po propadnutí střešním světlíkem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIV. Usmrcení spolumajitelky lesa v důsledku neodborného kácení stromu
Úraz pracovní a úraz mimopracovní
Vyšší náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání od 1. 6. 2022
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz
Pracovní úrazy při jiných úkonech zaměstnanců
Několik poznámek k odškodňování pracovních úrazů
Viníci pracovních úrazů mohou být potrestáni
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Problematika odpovědnosti v souvislosti s pracovním úrazem a BOZP
První rok v práci může být fatální
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXIII. Srážka manipulačního vozíku s posunovaným železničním vagonem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XXXIII. Poškození zdraví hosta při obědě v hotelové restauraci
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XV. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového páskovače palet
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVI. Úraz při práci se štípačem polen
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVII. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených pracovních podmínkách
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XVIII. Smrtelný úraz zaměstnance zaviněný projíždějícím automobilem
Kazuistiky pracovních úrazů a nehod vzniklých při výkonu práce - XX. Pád zdviženého vozu metra s následkem zranění dvou pracovníků

Související otázky a odpovědi

Posouzení příčinné souvislosti s pracovním úrazem
Zákonné pojištění jednatele
Pracovní úraz
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Rozhodné období u odškodnění pracovních úrazů
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz ve zkušební době - ukončení pracovního poměru
Ztráta na výdělku při pracovním úrazu
Pracovní úraz - externí pracovník
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz a daňový náklad
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění pracovního úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Pracovní neschopnost v případě pracovního úrazu
Pracovní úraz
Úraz na pracovišti

Související předpisy

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)