Změny v právních předpisech za období od 2. 10. 2017 do 19. 10. 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 2. 10. 2017 do 19. 10. 2017 v částkách od 109/2017 do 117/2017.

Všeobecný vyměřovací základ

Nařízení vlády č. 343/2017 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018, vyšlo v částce 117/2017 Sb., rozeslané dne 19. 10. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 342/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 117/2017 Sb., rozeslané dne 19. 10. 2017, s účinností od 1. 11. 2017.

Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vyšlo v částce 117/2017 Sb., rozeslané dne 19. 10. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 117/2017 Sb., rozeslané dne 19. 10. 2017, s účinností od 1. 11. 2017.

Změna nařízení o služebních tarifech pro vojáky z povolání

Nařízení vlády č. 328/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v částce 111/2017 Sb., rozeslané dne 6. 10. 2017, s účinností od 1. 11. 2017.

Změna zákona o zaměstnanosti a o inspekci práce

Zákon č. 327/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb., vyšel v částce 111/2017 Sb., rozeslané dne 6. 10. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Zaměstnání zahrnující činnosti závislé na ročním období

Vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období, vyšla v částce 110/2017 Sb., rozeslané dne 4. 10. 2017, s účinností od 4. 10. 2017.

Změna základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

Nařízení vlády č. 321/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb., vyšlo v částce 110/2017 Sb., rozeslané dne 4. 10. 2017, s účinností od 1. 11. 2017.

Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, vyšlo v částce 109/2017 Sb., rozeslané dne 2. 10. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 8. 2019 – 2. 9. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 25. 7. 2019 do 15. 8. 2019
Pracovněprávní aktuality (4. 6. 2019 – 5. 8. 2019)
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020
Změny v právních předpisech za období od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 13. 11. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. 2018 do 13. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 20. 12. 2018 do 28. 12. 2018
Změny v právních předpisech za období od 15. 2. 2019 do 8. 3. 2019
Změny v právních předpisech za období od 14. 3. 2019 do 12. 4. 2019
Změny v právních předpisech za období od 16. 4. 2019 do 16. 5. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019
Změny v právních předpisech za období od 13. 6. 2019 do 19. 7. 2019
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021

Související otázky a odpovědi

Nezabavitelná částka pro rok 2024
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce

Související předpisy

343/2017 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018
342/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
340/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
328/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
59/2015 Sb. o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
327/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
251/2005 Sb. o inspekci práce
93/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
322/2017 Sb. o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
321/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
330/2016 Sb. , kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
126/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků