175/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
175/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb. a nařízení vlády č. 427/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
 
Vojín                 11 770
Svobodník               22 590
Desátník               23 870
Četař                 25 280
Rotný                 29 480
Rotmistr               31 580
Nadrotmistr              33 700
Praporčík               36 030
Nadpraporčík             38 590
Štábní praporčík           50 280
Poručík                33 910
Nadporučík              38 590
Kapitán                44 440
Major                 50 280
Podplukovník             56 130
Plukovník               67 820
Brigádní generál           79 520
Generálmajor             91 200
Generálporučík            102 900
Armádní generál           114 580".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
 
Vojín                 11 770
Svobodník               12 200
Desátník               12 630
Četař                 13 060
Rotný                 13 490
Rotmistr               13 910
Nadrotmistr              14 340".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 22. 6. 2017 do 31. 7. 2017