328/2017 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
328/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb. a nařízení vlády č. 175/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
---------------------------------------------------
Vojín                 12 950
Svobodník               24 850
Desátník               26 260
Četař                 27 810
Rotný                 32 430
Rotmistr               34 740
Nadrotmistr              37 070
Praporčík               39 640
Nadpraporčík             42 450
Štábní praporčík           55 310
Poručík                37 310
Nadporučík              42 450
Kapitán                48 890
Major                 55 310
Podplukovník             61 750
Plukovník               74 610
Brigádní generál           87 480
Generálmajor             100 320
Generálporučík            113 190
Armádní generál           126 040".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
--------------------------------------------------- 
Vojín                 12 950
Svobodník               13 420
Desátník               13 900
Četař                 14 370
Rotný                 14 840
Rotmistr               15 310
Nadrotmistr              15 780".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 2. 10. 2017 do 19. 10. 2017