Změny v právních předpisech za období od 14. 12. 2017 do 29. 12. 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 14. 12. 2017 do 29. 12. 2017 v částkách od 154/2017 do 172/2017.

Pokyn GFŘ D-36

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. GFŘ D-36, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017, vyšel dne 3. 1. 2018, s účinností od 3. 1. 2018.

Změna vyhlášek v souvislosti s ukončením důchodového spoření

Vyhláška České národní banky č. 476/2017 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření, vyšla v částce 172/2017 Sb., rozeslané dne 29. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM

Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, vyšla v částce 167/2017 Sb., rozeslané dne 22. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky o postupech při exekuční a další činnosti

Vyhláška č. 461/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 166/2017 Sb., rozeslané dne 22. 12. 2017, s účinností od 1. 7. 2018.

Jak zaplatit daň finančnímu úřadu

Informace Generálního finančního ředitelství č. FZ12/2017, Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018, vyšla ve Finančním zpravodaji č. 9/2017, str. 10, rozeslaném dne 21. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Pokyn GFŘ-D-33

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, vyšel dne 19. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky k provedení zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání osob se zdravotním postižením)

Vyhláška č. 444/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 158/2017 Sb., rozeslané dne 15. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky o pracovnělékařských službách

Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), vyšla v částce 156/2017 Sb., rozeslané dne 15. 12. 2017, s účinností od 15. 12. 2017.

Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Nařízení vlády č. 433/2017 Sb., (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým), vyšlo v částce 154/2017 Sb., rozeslané dne 14. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti

Nařízení vlády č. 432/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých, vyšlo v částce 154/2017 Sb., rozeslané dne 14. 12. 2017, s účinností od 14. 12. 2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 12. 2. 2018 do 8. 3. 2018
Změny v právních předpisech za období od 13. 3. 2018 do 18. 4. 2018
Změny v právních předpisech za období od 27. 4. 2018 do 18. 5. 2018
Změny v právních předpisech za období od 30. 11. do 10. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23.12. 2021 do 31. 12. 2021
Změny v právních předpisech za období od 6. 1. 2022 do 4. 2. 2022
Pracovněprávní aktuality (5. 1. 2022 – 8. 2. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 2. 2022 – 8. 3. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 3. 2022 – 4. 4. 2022)
Pracovněprávní aktuality (5. 4. 2022 – 3. 5. 2022)
Pracovněprávní aktuality (4. 5. 2022 – 8. 6. 2022)
Pracovněprávní aktuality (9. 6. 2022 – 9. 8. 2022)
Pracovněprávní aktuality (10. 8. 2022 – 6. 9. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 9. 2022 – 4. 10. 2022)
Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2021 – 4. 1. 2022)
Pracovněprávní aktuality (3. 12. 2019 – 9. 1. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 1. 2020 – 6. 2. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 2. 2020 – 5. 3. 2020)
Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)
Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)
Pracovněprávní aktuality (8. 5. 2020 – 11. 6. 2020)
Pracovněprávní aktuality (12. 6. 2020 – 6. 8. 2020)
Pracovněprávní aktuality (7. 8. 2020 – 10. 9. 2020)

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Sleva na dítě
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Nezabavitelná částka pro rok 2024
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
476/2017 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
463/2017 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
461/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
444/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
436/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
433/2017 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
432/2017 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých