Změny v právních předpisech za období od 14. 12. 2017 do 29. 12. 2017

Vydáno: 3 minuty čtení

Sledované období od 14. 12. 2017 do 29. 12. 2017 v částkách od 154/2017 do 172/2017.

Pokyn GFŘ D-36

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. GFŘ D-36, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017, vyšel dne 3. 1. 2018, s účinností od 3. 1. 2018.

Změna vyhlášek v souvislosti s ukončením důchodového spoření

Vyhláška České národní banky č. 476/2017 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření, vyšla v částce 172/2017 Sb., rozeslané dne 29. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM

Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, vyšla v částce 167/2017 Sb., rozeslané dne 22. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky o postupech při exekuční a další činnosti

Vyhláška č. 461/2017 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 166/2017 Sb., rozeslané dne 22. 12. 2017, s účinností od 1. 7. 2018.

Jak zaplatit daň finančnímu úřadu

Informace Generálního finančního ředitelství č. FZ12/2017, Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018, vyšla ve Finančním zpravodaji č. 9/2017, str. 10, rozeslaném dne 21. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Pokyn GFŘ-D-33

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou, vyšel dne 19. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky k provedení zákona o zaměstnanosti (zaměstnávání osob se zdravotním postižením)

Vyhláška č. 444/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 158/2017 Sb., rozeslané dne 15. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Změna vyhlášky o pracovnělékařských službách

Vyhláška č. 436/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), vyšla v částce 156/2017 Sb., rozeslané dne 15. 12. 2017, s účinností od 15. 12. 2017.

Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým

Nařízení vlády č. 433/2017 Sb., (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým), vyšlo v částce 154/2017 Sb., rozeslané dne 14. 12. 2017, s účinností od 1. 1. 2018.

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti

Nařízení vlády č. 432/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých, vyšlo v částce 154/2017 Sb., rozeslané dne 14. 12. 2017, s účinností od 14. 12. 2017.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 12. 2. 2018 do 8. 3. 2018
Změny v právních předpisech za období od 13. 3. 2018 do 18. 4. 2018
Změny v právních předpisech za období od 27. 4. 2018 do 18. 5. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 19. 10. 2017 do 7. 12. 2017

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů
476/2017 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
463/2017 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
461/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
444/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
436/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
433/2017 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
432/2017 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty