Změny v právních předpisech za období od 12. 2. 2018 do 8. 3. 2018

Vydáno: 2 minuty čtení

Sledované období od 12. 2. 2018 do 8. 3. 2018 v částkách od 7/2018 do 20/2018.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 40/2018 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně, vyšlo v částce 20/2018 Sb., rozeslané dne 8. 3. 2018, s účinností od 1. 4. 2018.

Sdělení MPSV o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 38/2018 Sb., o uložení kolektivních smluv vyššího stupně, vyšlo v částce 19/2018 Sb., rozeslané dne 7. 3. 2018, s účinností od 7. 3. 2018.

Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, vyšla v částce 19/2018 Sb., rozeslané dne 7. 3. 2018, s účinností od 22. 3. 2018.

Sdělení MF č. MF-1132/2018/15-1 (daňoví rezidenti Lichtenštejnska)

Sdělení Ministerstva financí č. MF-1132/ /2018/15-1 k § 19 odst. 3 písm. a) bodu 1, odst. 8 a odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, vyšlo v čísle 3/2018 Finančního zpravodaje, rozeslaného dne 20. 2. 2018, s účinností od 20. 2. 2018.

Sdělení o ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení s Tuniskem

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2018 Sb. m. s. o Správním ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, vyšlo v částce 7/2018 Sb. m. s., rozeslané dne 12. 2. 2018, s účinností od 1. 12. 2017.

Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení s Tuniskem

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2018 Sb. m. s. o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, vyšlo v částce 7/2018 Sb. m. s., rozeslané dne 12. 2. 2018, s účinností od 1. 12. 2017.

Sdělení MF č. MF-1522/2018/2502-1

Sdělení Ministerstva financí č. MF-1522/ /2018/2502-1, Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyšlo v čísle 2/2018 Finančního zpravodaje, rozeslaného dne 31. 1. 2018, s účinností od 31. 1. 2018.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 13. 3. 2018 do 18. 4. 2018
Změny v právních předpisech za období od 27. 4. 2018 do 18. 5. 2018
Změny v právních předpisech za období od 31. 5. 2018 do 15. 6. 2018
Změny v právních předpisech za období od 23. 11. do 18. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 23. 12. do 31. 12. 2020
Změny v právních předpisech za období od 18. 1. do 14. 2. 2021
Změny v právních předpisech za období od 23. 2. do 17. 3. 2021
Změny v právních předpisech za období od 26. 3. do 20.4. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 4. do 17. 5. 2021
Změny v právních předpisech za období od 21. 5. do 23. 6. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 8. do 21. 9. 2021
Změny v právních předpisech za období od 30. 9. do 18. 10. 2021
Změny v právních předpisech za období od 22. 10. do 23. 11. 2021
Změny v právních předpisech za období od 20. 11. 2019 do 6. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 17. 12. 2019 do 20. 12. 2019
Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020
Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020
Změny v právních předpisech za období od 16. 3. 2020 do 15. 4. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 4. 2020 do 19. 5. 2020
Změny v právních předpisech za období od 22. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Změny v právních předpisech za období od 14. 7. 2020 do 14. 8. 2020
Změny v právních předpisech za období od 24. 8. 2020 do 10. 9. 2020

Související předpisy

40/2018 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
38/2018 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
37/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle otorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
586/1992 Sb. o daních z příjmů
10/2018 Sb.m.s. o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
9/2018 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Legislativní změny u dohod o provedení práce
Počítání lhůty pro dohled lékaře na pracovišti
Novela zákoníku práce - dodatek prodloužení dohody o provedení práce
Zpětné rozhodnutí o přiznání důchodu bez výplaty